Monstermaster!

Om Hardanger-saken, og om hvordan en liten gruppe engasjerte folk kan få noe lite til å bli noe veldig stort.

Tre politi­menn har tatt tak i en ung jen­te, og de bærer hen­ne. En på hver av arme­ne hen­nes, og en på bena. De skal ha hen­ne ned fra en con­tai­ner som hun har stilt seg opp på. Jen­ta har sitt fines­te plagg på, buna­den sin. Ansik­tet er inn­bitt. Hun stir­rer ut i luf­ten, bort fra politi­fol­ke­ne. Hun strit­ter ikke imot, og stem­nin­gen i bil­det er nes­ten rolig. Nede på bak­ken står det fire uni­for­mer­te til og ven­ter. Bak­grun­nen er grønn og frisk, norsk natur. Gule skilt med «Har­dan­ger in dan­ger» er plas­sert på den grå con­tai­ne­ren det hele fin­ner sted på.

Hardanger

(Foto: Arne Hof­set, Ber­gens Tiden­de).

I dis­se dager er det man­ge sinn i kok på grunn av det plan­lag­te fjord­de­po­ni­et i Førde­fjor­den. Men for fem år siden var det en annen lokal miljø­sak som sat­te nasjo­nal dags­or­den. I den sis­te epi­so­den av Medie­sam­funn kan du høre om Har­dan­ger-saken via Erik Knud­sen, som arbei­det for Bevar Har­dan­ger, og Tryg­ve Svens­son — som møt­te saken i and­re enden da han arbei­det for Arbei­der­par­ti­et.

Lytt til hele epi­so­den under:

capture_4

TEMA

R

etorikk

104 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen