Statistisk sentralbyrå

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Kvinners rettigheter i Norge fra 1945 til 1990-årene

  Etterkrigstiden frem til midt i 1960-årene var husmor-epoken i norsk historie. Folk giftet seg tidlig, og det var flere hjemmeværende husmødre enn noen gang. Med unntak av en liten, men arbeidsom feministisk opposisjon, var det bred enighet om at samfunnet skulle bygges på kjernefamilien, hvor mannen hadde lønnsarbeid mens kona arbeidet hjemme. I løpet av 1960-årene endret dette seg.

 • Statistisk sentralbyrå (SSB)

  Statistisk sentralbyrå (SSB) er et faglig uavhengig statlig organ med ansvar for innsamling, bearbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge. SSB er hovedansvarlig for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet og skal også være en pådriver i det internasjonale statistikksamarbeidet. Geir Axelsen er administrerende direktør siden august 2018.

  Fra wikipedia

 • Liste over norske kvinnenavn

  Liste over norske kvinnenavn inneholdende fornavn som forekommer flere enn 200 ganger i Norge.

 • Liste over norske mannsnavn

  Denne listen over norske mannsnavn inneholder fornavn som ble brukt av minst 200 menn bosatt i Norge i 2018.

 • Statistisk sentralbyrå

  Statistisk sentralbyrå (SSB) er hovedmyndigheten for utarbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge, og produserer cirka 85% av den offisielle norske statistikken.