Statistisk sentralbyrå

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Kvinners rettigheter i Norge fra 1945 til 1990-årene

  Etterkrigstiden frem til midt i 1960-årene var husmor-epoken i norsk historie. Folk giftet seg tidlig, og det var flere hjemmeværende husmødre enn noen gang. Med unntak av en liten, men arbeidsom feministisk opposisjon, var det bred enighet om at samfunnet skulle bygges på kjernefamilien, hvor mannen hadde lønnsarbeid mens kona arbeidet hjemme. I løpet av 1960-årene endret dette seg.

 • Christine Meyer

  Christine Meyer er en norsk økonom og politiker fra Høyre, som fra 2023 er byrådsleder i Bergen. Meyer er utdannet siviløkonom og ble dr.oecon. i 1996. Fra 1997 var hun førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole, og hun var professor samme sted 2007–2011 og fra 2017.Hun var direktør i Konkurransetilsynet i perioden 2011–2015. Meyer var administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå fra 2015 til 2017, da hun etter et dramatisk oppgjør med finansminister Siv Jensen fratrådte på dagen..

  Fra wikipedia

 • Liste over norske kvinnenavn

  Liste over norske kvinnenavn inneholdende fornavn som forekommer flere enn 200 ganger i Norge.

 • Liste over norske mannsnavn

  Denne listen over norske mannsnavn inneholder fornavn som ble brukt av minst 200 menn bosatt i Norge i 2018.

 • Statistisk sentralbyrå

  Statistisk sentralbyrå (SSB) er myndigheten for utarbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge, og produserer cirka 85 % av den offisielle norske statistikken.