Statistisk sentralbyrå

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Norsk Teknisk Museum

  Personalet ved Statistisk sentralbyrå ved folketellingen i 1900

 • Bilde: Oslo Museum

  Statistisk Sentralbyrås fest i Oslo Handelsstands Forening.

 • Bilde: Oslo Museum

  Statistisk Sentralbyrås fest i Oslo Handelsstands Forening.

 • Bilde: Oslo Museum

  Statistisk Sentralbyrås fest i Oslo Handelsstands Forening.

  Fra SNL

 • Kvinners rettigheter i Norge fra 1945 til 1990-årene

  Etterkrigstiden frem til midt i 1960-årene var husmor-epoken i norsk historie. Folk giftet seg tidlig, og det var flere hjemmeværende husmødre enn noen gang. Med unntak av en liten, men arbeidsom feministisk opposisjon, var det bred enighet om at samfunnet skulle bygges på kjernefamilien, hvor mannen hadde lønnsarbeid mens kona arbeidet hjemme.I løpet av 1960-årene endret dette seg.

 • Statistisk sentralbyrå (SSB)

  Statistisk sentralbyrå (SSB) er et faglig uavhengig statlig organ med ansvar for innsamling, bearbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge. SSB er hovedansvarlig for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet og skal også være en pådriver i det internasjonale statistikksamarbeidet. Christine B. Meyer er administrerende direktør fra 2015. SSB er underlagt Finansdepartementet og har siden 1981 hatt eget styre, som oppnevnes av departementet. SSB har i alt cirka 930 ansatte fordelt på Oslo (570) og Kongsvinger (360).

  Fra wikipedia

 • Instituto Nacional de Estadística

  Spanias statistiske sentralbyrå (Instituto Nacional de Estadística på spansk) er Spanias offisielle sentralbyrå for statistikk om demografi, økonomi og det spanske samfunnet.

 • Israels statistiske sentralbyrå

  Israels statistiske sentralbyrå (hebraisk: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, HaLishka HaMerkazit LeStatistika), forkortet CBS, er et israelsk departement etablert i 1949 for å utføre vitenskapelige undersøkelser og publisere statistiske data for alle aspekter av israelsk liv, inkluder befolkning, samfunn, økonomi, industri, utdanning og fysisk infrastrukturCBS er styrt av en riksstyrende statistikker, som er utnevnt på anbefaling fra statsministeren.

 • Statistisk sentralbyrå

  Statistisk sentralbyrå (SSB) er den sentrale institusjonen for innsamling, bearbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge.