Ungdom

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Ungdom og Fornuft

  I Anledning af Studentersamfundets Jubilæum skrev jeg i Minerva et Par Linjer om de vexlende Æmner, man i min Levetid der havde drøftet. Jeg nævnte en Række, Statsraadernes Ret til at komme i Stortinget, det absolute Veto, Forholdet mellem Kønnene, Konsulatsagen, tilsidst ogsaa det lidt pudsige Spørgsmaal, om man skulde ære Ungdom eller Alderdom.

 • De ædle høie maal

  Saa har jeg et ord at sige til dere unge som forlater os idag. Vi sang netop den gamle pilgrimssang:

 • Vildledende Opdragere

  De husker nok hvad Ulrik Brendel, der har set og prøvet meget, siger til Rosmer: «Kan du yde mig et Laan? Kan du ofre et Ideal eller to? For nu er jeg læns.» Ogsaa jeg er læns.

  Fra SNL

 • ungdom

  Ungdom er livsfasen mellom barndom og voksenliv. .

 • Jeunesses Musicales

  Jeunesses Musicales, internasjonal sammenslutning, som har som formål å samle ungdom til konserter, foredrag, diskusjoner og kurser. Organisasjonen har sete i Brussel. Organisasjonen ble stiftet i 1945, og fra starten var målet å bringe den klassiske musikkarven til ungdom. Fra 1970-årene har organisasjonen blitt utvidet til også å omfatte folkemusikk, jazz, populærmusikk og andre musikkformer.