Ungdom

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Musea i Nord-Østerdalen

  Ungdom

 • Bilde: Kildenett.no

  Ungdom på konsert

 • Bilde: Kildenett.no

  Ungdom på restaurant

 • Bilde: Norsk Teknisk Museum

  Ungdom på skitur

  Fra Virksomme Ord

 • Ungdom og Fornuft

  I Anledning af Studentersamfundets Jubilæum skrev jeg i Minerva et Par Linjer om de vexlende Æmner, man i min Levetid der havde drøftet. Jeg nævnte en Række, Statsraadernes Ret til at komme i Stortinget, det absolute Veto, Forholdet mellem Kønnene, Konsulatsagen, tilsidst ogsaa det lidt pudsige Spørgsmaal, om man skulde ære Ungdom eller Alderdom.

 • De ædle høie maal

  Saa har jeg et ord at sige til dere unge som forlater os idag. Vi sang netop den gamle pilgrimssang:

 • Vildledende Opdragere

  De husker nok hvad Ulrik Brendel, der har set og prøvet meget, siger til Rosmer: «Kan du yde mig et Laan? Kan du ofre et Ideal eller to? For nu er jeg læns.» Ogsaa jeg er læns.

  Fra SNL

 • ungdom

  Ungdom er livsfasen mellom barndom og voksenliv.

 • Ungdom i oppdrag

  Ungdom i Oppdrag er den norske avdelingen av den internasjonale evangeliserings- og misjonsbevegelsen Youth With A Mission (YWAM). Bevegelsen driver misjonsarbeid over hele verden, har en rekke sentra og flere tusen medarbeidere..

  Fra wikipedia

 • Barne-, ungdoms- og familieetaten

  Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) er en norsk statlig etat under Barne- og familiedepartementet.

 • Boligsparing for ungdom

  Boligsparing for ungdom (BSU) er en spareordning som tilbys av de fleste banker i Norge.

 • Ungdom

  Ungdom er tiden mellom da man slutter med å være barn og til man er blitt voksen.