Ungdom

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Musea i Nord-Østerdalen

  Ungdom

 • Bilde: Kildenett.no

  Ungdom på konsert

 • Bilde: Kildenett.no

  Ungdom på restaurant

 • Bilde: Norsk Teknisk Museum

  Ungdom på skitur

  Fra Virksomme Ord

 • Ungdom og Fornuft

  I Anledning af Studentersamfundets Jubilæum skrev jeg i Minerva et Par Linjer om de vexlende Æmner, man i min Levetid der havde drøftet. Jeg nævnte en Række, Statsraadernes Ret til at komme i Stortinget, det absolute Veto, Forholdet mellem Kønnene, Konsulatsagen, tilsidst ogsaa det lidt pudsige Spørgsmaal, om man skulde ære Ungdom eller Alderdom.

 • De ædle høie maal

  Saa har jeg et ord at sige til dere unge som forlater os idag. Vi sang netop den gamle pilgrimssang:

 • Vildledende Opdragere

  De husker nok hvad Ulrik Brendel, der har set og prøvet meget, siger til Rosmer: «Kan du yde mig et Laan? Kan du ofre et Ideal eller to? For nu er jeg læns.» Ogsaa jeg er læns.

  Fra SNL

 • ungdom

  Ungdom, betegnelse på en egen livsfase mellom barndom og voksenliv.Avgrensning. Utenfor den vestlige kulturkrets kan overgangen fra barndom til en status som voksen være brå og direkte, ofte markert gjennom ulike ritualer. I den moderne vestlige verden blir ungdomsfasen gjerne oppfattet som en nokså lang periode hvor man i noen situasjoner tildeles den voksnes identitet og i andre barnets.

 • Ungdom i oppdrag

  Ungdom i Oppdrag er den norske avdelingen av den internasjonale evangeliserings- og misjonsbevegelsen Youth With A Mission (YWAM). Bevegelsen driver misjonsarbeid over hele verden, har en rekke sentra og flere tusen medarbeidere..

  Fra wikipedia

 • Kari Anne Moe

  Kari Anne Moe (født 14.

 • Sommer-OL for ungdom 2014

  Sommer-OL for ungdom 2014 var de tredje olympiske ungdomsleker og de andre olympiske sommerungdomsleker.

 • Ungdom

  Ungdom er tiden mellom da man slutter med å være barn og til man er blitt voksen.