Ungdom

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Musea i Nord-Østerdalen

  Ungdom

 • Bilde: Kildenett.no

  Ungdom på konsert

 • Bilde: Kildenett.no

  Ungdom på restaurant

 • Bilde: Norsk Teknisk Museum

  Ungdom på skitur

  Fra Virksomme Ord

 • Ungdom og Fornuft

  I Anledning af Studentersamfundets Jubilæum skrev jeg i Minerva et Par Linjer om de vexlende Æmner, man i min Levetid der havde drøftet. Jeg nævnte en Række, Statsraadernes Ret til at komme i Stortinget, det absolute Veto, Forholdet mellem Kønnene, Konsulatsagen, tilsidst ogsaa det lidt pudsige Spørgsmaal, om man skulde ære Ungdom eller Alderdom.

 • De ædle høie maal

  Saa har jeg et ord at sige til dere unge som forlater os idag. Vi sang netop den gamle pilgrimssang:

 • Vildledende Opdragere

  De husker nok hvad Ulrik Brendel, der har set og prøvet meget, siger til Rosmer: «Kan du yde mig et Laan? Kan du ofre et Ideal eller to? For nu er jeg læns.» Ogsaa jeg er læns.

  Fra SNL

 • ungdom

  Ungdom, betegnelse på en egen livsfase mellom barndom og voksenliv.Avgrensning. Utenfor den vestlige kulturkrets kan overgangen fra barndom til en status som voksen være brå og direkte, ofte markert gjennom ulike ritualer. I den moderne vestlige verden blir ungdomsfasen gjerne oppfattet som en nokså lang periode hvor man i noen situasjoner tildeles den voksnes identitet og i andre barnets.

 • Røde Kors Ungdom

  Røde Kors Ungdom er ungdomsorganisasjonen til Norges Røde Kors. Målgruppen er ungdommer mellom 13 og 30 år. Organisasjonen er politisk og religiøst nøytral, og arbeider med humanitære utfordringer ungdom står overfor i Norge og internasjonalt. Røde Kors Ungdom er  underlagt Røde Kors-bevegelsens prinsipper.Leder er Charlott Nordström, som overtok etter Knut Johannes Sverre 8.

  Fra wikipedia

 • Natur og Ungdom

  Natur og Ungdom (NU) er en norsk miljøvernorganisasjon for ungdom som arbeider for lavere klimagassutslipp og bevaring av norsk natur.

 • Rød Ungdom

  Rød Ungdom (RU) er ungdomsorganisasjonen til partiet Rødt.

 • Ungdom

  Ungdom er tiden mellom da man slutter med å være barn og til man er blitt voksen.

Mer om Ungdom fra Vox Publicas arkiv