Varsling

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Telemuseet

  Varsling/verneutstyr

 • Bilde: Telemuseet

  Varsling/verneutstyr

 • Bilde: Telemuseet

  Varsling/verneutstyr

 • Bilde: Telemuseet

  Varsling/verneutstyr

  Fra SNL

 • varsling

  Det skal sendes varsel til elev/foresatte dersom det er tvil om eleven kan få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i et fag. Varsel skal også sendes dersom eleven kan få ”Nokså god” eller ”Lite god” i orden eller atferd. Varselet skal gis uten ugrunnet opphold slik at eleven har anledning til å forbedre karakteren – eller sørge for at læreren får et grunnlag for karakterfastsetting.

 • alarmsystem

  Alarmsystem, alarmanlegg, benyttes for å varsle om en unormal situasjon. I industri og skipsfart er alarmsystemer mye brukt for å overvåke prosesser og maskiner slik at en operatør blir varslet om unormale tilstander. I dagligtale benyttes betegnelsen mest om elektroniske systemer for varsling av brann og innbrudd. En spesiell form for alarmanlegg er den såkalte trygghetsalarm, som benyttes av eldre og funksjonshemmede..

  Fra wikipedia

 • Signifikant bølgehøyde

  Signifikant bølgehøyde er et standard meteorologisk uttrykk som brukes for å angi høyden på havbølger, vanligvis notert Hs.

 • VIPS

  VIPS - Varsling Innen PlanteSkadegjørerer er et samarbeid mellom Bioforsk og Norsk Landbruksrådgivning.

 • Varsler

  Varsler, eventuelt fløyteblåser (fra engelsk whistleblower), er et nyord i norsk som betegner en person som avdekker og varsler om kritikkverdige forhold eller ulovligheter i selskaper, organisasjoner eller offentlige institusjoner der vedkommende har vært eller er ansatt eller involvert.

Mer om Varsling fra Vox Publicas arkiv