Varsling

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Telemuseet

  Varsling/verneutstyr

 • Bilde: Telemuseet

  Varsling/verneutstyr

 • Bilde: Telemuseet

  Varsling/verneutstyr

 • Bilde: Telemuseet

  Varsling/verneutstyr

  Fra SNL

 • varsling

  Varsling er at noen, ofte en arbeidstaker, gjør oppmerksom på kritikkverdige forhold på en arbeidsplass, i en organisasjon eller lignende. Personen som varsler kalles gjerne varsler.Varslingen kan dreie seg om forhold som er i strid med lov, forskrift eller virksomhetens egne retningslinjer, eller som strider mot den alminnelige oppfatning av hva som er forsvarlig eller etisk akseptabelt. Eksempler på forhold det kan varsles om er økonomiske misligheter, korrupsjon, seksuell trakassering eller rusavhengighet.Arbeidstakere har i følge arbeidsmiljøloven § 2 A-1 rett til å varsle om slike forhold.

 • havbølger

  Havbølger er bølgebevegelser i havet. Bølgene man vanligvis merker i havoverflaten skyldes vinden og kalles derfor vindbølger..

  Fra wikipedia

 • Norsk buhund

  Norsk buhund er en gammel og allsidig norsk spisshundrase med røtter langt tilbake i tid.

 • Varsler

  Varsler, eventuelt fløyteblåser (fra engelsk whistleblower), er et nyord i norsk som betegner en person som avdekker og varsler om kritikkverdige forhold eller ulovligheter i selskaper, organisasjoner eller offentlige institusjoner der vedkommende har vært eller er ansatt eller involvert.

 • Åkerneset

  Åkerneset (eller Åkneset) er et fjellmassiv under Flosteinnibba i Stranda i Møre og Romsdal, innerst i Storfjorden, på vestsiden av Sunnylvsfjorden.

Mer om Varsling fra Vox Publicas arkiv