Varsling

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • varsling

  Varsling er at noen, ofte en arbeidstaker, gjør oppmerksom på kritikkverdige forhold på en arbeidsplass, i en organisasjon eller lignende. Personen som varsler kalles gjerne varsler. Varslingen kan dreie seg om forhold som er i strid med lov, forskrift eller virksomhetens egne retningslinjer, eller som strider mot den alminnelige oppfatning av hva som er forsvarlig eller etisk akseptabelt.

 • fjellskredovervaking

  Fjellskredovervaking er å overvaka og varsla når eit ustabilt fjellparti kan rasa ut. Målet er at ingen skal omkomma i fjellskred i Noreg. Det er mange fjellparti i Noreg som er i bevegelse, og ti av desse blir overvaka kontinuerleg. Kollaps av ei fjellside har ført til mange omkomne og omfattande skadar opp gjennom historia, til dømes Loenulukkene og i Tafjord.

  Fra wikipedia

 • Redningstjeneste

  Redningstjeneste (engelsk search and rescue, forkortet SAR), også kalt søk og redning, er søk etter og bistand til folk som er i nød eller overhengende fare.

 • VIPS

  VIPS - Varsling Innen PlanteSkadegjørerer er et samarbeid mellom Bioforsk og Norsk Landbruksrådgivning.

 • Varsling

  Varsling (engelsk: whistleblowing) er det at noen, ofte en arbeidstager, gjør oppmerksom på kritikkverdige forhold på en arbeidsplass, i en organisasjon eller lignende.

Mer om Varsling fra Vox Publicas arkiv