Valgbloggen

En blogg om aktuelle saker knyttet til valg og opinion.

34 innlegg

Politisk løgndetektor

Dani­el Rees i nett­ste­det Hol­der de ord har fått en gull­kan­tet reklame­av­ta­le for å sjek­ke om poli­ti­ker­ne hol­der det de lover. Han vil ikke gå med på at de gir et for­enk­let bil­de av politikken.

 

Obama vinn presidentvalet 2012 (II)

Det and­re argu­men­tet for at Oba­ma vinn gjen­val i 2012 er kort for­talt at han er den sit­tan­de pre­si­den­ten. His­to­risk har Demo­kra­ta­ne fått nes­ten 10 pro­sent­po­eng flei­re røys­ter når dei sit med pre­si­den­ten enn når Repub­li­ka­na­ra­ne gjer det.

 
 
til toppen