Valgbloggen

En blogg om aktuelle saker knyttet til valg og opinion.

34 innlegg

Politisk løgndetektor

Daniel Rees i nettst­edet Hold­er de ord har fått en gul­lka­n­tet reklameav­tale for å sjekke om poli­tik­erne hold­er det de lover. Han vil ikke gå med på at de gir et foren­klet bilde av politikken.

 

Obama vinn presidentvalet 2012 (II)

Det andre argu­mentet for at Oba­ma vinn gjen­val i 2012 er kort for­t­alt at han er den sit­tande pres­i­den­ten. His­torisk har Demokratane fått nesten 10 pros­ent­po­eng fleire røys­ter når dei sit med pres­i­den­ten enn når Repub­lika­narane gjer det.

 
 
til toppen