Minnes det burmesiske studentopprøret av 1988

Det burmesiske miljøet i Bergen arrangerer en sermoni på Raftohuset 8. august for å minnes de tragiske hendelsene under studentopprøret i 1988. Arrangementet finner sted 20 år etter opprøret, samme dag som OL åpnes i Beijing.

I et inter­vju på www.rafto.no forteller Cho Tun, poli­tisk aktivist og deltak­er i opprøret i 1988 om for­løpet til hendelsene.
 
Opprøret, bedre kjent som 8–8‑88, er av stor betyd­ning for demokrat­i­beveg­elsen i Bur­ma såv­el som livene til de flere tusen men­neskene som reiste seg mot juntaen.
 
På som­merda­gen i 1988 gikk men­neske­massen, de fleste unge stu­den­ter, ut på gatene for å fre­delig støtte gjenin­n­føring av demokrati­et i Bur­ma. Gen­era­lene ville det imi­dler­tid annerledes. Det totale antallet drepte, sårede og fengslede etter demon­strasjo­nen er fremde­les ikke kjent. Enkelte inter­nasjonale studi­er de senere årene peker i ret­ning av minst 3,000 drepte.
 
I 1990 ble Rafto­prisen tildelt Daw Aung San Suu Kyi fra Bur­ma. Lan­det har siden da vært et av oppføl­ging­som­rå­dene for Raftos­tif­telsen. Cho Tun er en av eksil­burme­serne som led­er virk­somheten til Bur­marom­met ved Rafto­huset i Bergen.
 
For å lese inter­vjuet med Cho Tun om hen­delsene opp til stu­den­top­prøret, trykk her.

 

TEMA

B

urma

23 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] Minnes det burme­siske stu­den­top­prøret av 1988 – Raftobloggen/Vox Pub­li­ca, 08.08.2008 […]

til toppen