FORFATTER

Anne Kristin Skaar

Journalistikkstudent ved Universitetet i Bergen 2007.


1 bidrag