FORFATTER

Elisabeth Swensen


1 bidrag

Når leger lar seg bruke

Mitt utgangspunkt er fastle­gens og den menige avisle­sers. Jeg tar ordet for­di jeg skam­mer meg på veg­ne av min pro­fesjon i denne sak­en og ønsker å bruke anled­nin­gen til å bidra til større bevis­s­thet omkring roller og man­dat, også for oss leger.

 
 
til toppen