FORFATTER

Avatar
Elisabeth Swensen


1 bidrag

Når leger lar seg bruke

Mitt utgangs­punkt er fast­le­gens og den meni­ge avis­le­sers. Jeg tar ordet for­di jeg skam­mer meg på veg­ne av min pro­fe­sjon i den­ne saken og øns­ker å bru­ke anled­nin­gen til å bidra til stør­re bevisst­het omkring rol­ler og man­dat, også for oss leger.

 
 
til toppen