Fritt Ord-penger til 16 bloggprosjekter

Åtte nye og åtte eksisterende blogger får støtte, 219 søknader innsendt.

En jury satt sam­men av Fritt Ord har fordelt pot­ten på 2,5 mil­lion­er kro­ner som stif­telsen har lyst ut til blog­g­pros­jek­ter. Blant de heldige er Walid al-Kubaisi med en blogg for sekulære mus­limer; Anders Sømme Ham­mer med en blogg fra Afghanistan; og Morten Øver­bye og Jan Thore­sen med en nyhetsblogg. 

OPPDATERING: Her er noen reak­sjon­er fra blog­gere og medier.

Her er lis­ten over samtlige pros­jek­ter som mot­tar støtte (flere detal­jer om hvert pros­jekt hos Fritt Ord):

Nyetableringer

Walid al-Kubaisi
Blogg: For de sekulære muslimer
Innvil­get støtte: kr 310 000

Anders Sømme Hammer
Blogg: Fra Afghanistan
Innvil­get støtte: kr 220 000

Elis­a­beth Breien Ellingsen
Blogg: Poli­tisk bloggportal
Innvil­get støtte: kr 300 000

Morten Øver­bye og Jan Thoresen
Blogg: Nyhetsblogg
Innvil­get støtte: kr 500 000

Mette Lind­bæk
Blogg: Kina
Innvil­get støtte: kr 92 500

Hanne Trås­dahl og Marte Solbakken
Blogg: Epleslang – etisk for­bruk og vegetarianisme
Innvil­get støtte: kr 50 000

Lan Marie Nguyen Berg
Blogg: Kli­ma – Tuvalu
Innvil­get støtte: kr 80 000

Anna Tostrup Worsley
Blogg: Helseblogg
Innvil­get støtte: kr 80 000

Utvikling av allerede eksisterende blogger

Jan Arild Snoen
Blogg: Mediekri­tikk (www.minerva.as)
Innvil­get støtte: kr 75 000

Markus Gaupås Johansen og Sturle Vik Pedersen
Blogg: Satire­bloggen 5080.no (www.5080.no)
Innvil­get støtte: kr 230 000

Maria Gjerpe
Blogg: Mari­as­Me­tode (www.mariasmetode.no)
Innvil­get støtte: kr 80 000

Ivar Johansen
Blogg: Ivar Johansens blogg (www.ivarjohansen.no)
Innvil­get støtte: kr 150 000

Maren Agdestein, Linn Søvig og Hed­vig Myklebust
Blogg: Restart rev­o­lusjon – hva har dataspill med sam­funnskri­tikk å gjøre? (spillpikene.no)
Innvil­get støtte: kr 62 500

Pål Hivand
Blogg: Ad:varsel – en blogg om varsling (www.advarsel.no)
Innvil­get støtte: kr 100 000

Foren­ing for mas­ter­formidling – Anne Aaby
Blogg: Mas­terbloggen (masterbloggen.no)
Innvil­get støtte: kr 100 000

Roar Sørensen og Else Berit Kristiansen
Blogg: Lit­ter­atur­bloggen (litteraturbloggen.com)
Innvil­get støtte: kr 70 000

Juryen har bestått av:
Gisle Han­nemyr, uni­ver­sitet­slek­tor ved Insti­tutt for infor­matikk, Uni­ver­sitetet i Oslo (juryled­er); Mari­ka Lüders, medieforsker ved Avdel­ing for samvirk­ende og tiltrodde sys­te­mer, SINTEF; Sven Egil Omdal, jour­nal­ist i Sta­vanger Aften­blad; Jill Walk­er Ret­tberg, førstea­manu­en­sis ved Insti­tutt for lingvis­tiske, lit­terære og estetiske studi­er, Uni­ver­sitetet i Bergen.

Pros­jek­tene vil bli eval­uert høsten 2011.

TEMA

B

logg

22 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] This post was men­tioned on Twit­ter by Har­ald Groven, Vox Pub­li­ca. Vox Pub­li­ca said: Nytt blog­ginn­legg: Fritt Ord-penger til 16 blog­g­pros­jek­ter http://bit.ly/d4EWDP […]

til toppen