FORFATTER

Jens Stoltenberg
Jens Stoltenberg

Norges statsminister siden 2005. Statsminister for sin første regjering 2000-01. Leder for Arbeiderpartiet.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/smk.html?id=875


1 bidrag