FORFATTER

Magni Olaug Fuglerud

Master i språk, kultur og digital kommunikasjon, Høgskolen i Hedmark. Skrev masteroppgave om rosablogg som sjanger våren 2015

https://magniolaugfuglerud.wordpress.com


1 bidrag