Valgbloggen

En blogg om aktuelle saker knyttet til valg og opinion.

34 innlegg

Borgerlig ekteskap for KrF

Om KrF, Høy­re og Frp sam­ler seg og dan­ner fel­les front mot dagens rødgrøn­ne regje­ring, vil de kun­ne ha sto­re sjan­ser for å kap­re regje­rings­mak­ten i 2013. Den poli­tis­ke vekt­stan­gen nær­mer seg like­vekt.

 

Det er bare et spill

Å gjø­re en inn­sats for demo­kra­ti­et har fått en ny mening med book­ma­ker­nes inn­tre­den i valg­kam­pen. Men kan book­ma­ker­nes odds på val­get bru­kes til noe annet enn under­hold­ning?

 
 
til toppen