BBC

British Broadcasting Corporation, mest kjent under forkortelsen BBC (norsk: Det britiske kringkastingsselskapet), er en britisk radio- og TV-kringkaster. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Ett folk, ett land, en konge

  Da Stortinget holdt sitt møte på Elverum den 9.april, uttalte Presidenten med tingets tilslutning at det for landets skyld måtte undgås at Kongen, Kronprinsen og Regjeringen falt i fiendens hender selv om de skulle måtte ta opphold utenfor landets grenser.

 • Hold ut!

  (Tale i kjølvannet av den såkalte melkestreiken i Oslo som blant annet førte til unntakstilstand og henrettelsene av Wiggo Hansteen og Rolf Wickstrøm.) Jeg er kommet hit i kveld for å si noen ord før radioapparatene også i Oslo og omegn efter ordre blir avlevert.

 • Vår beundring for Sovjet-Samveldets kamp

  Min regjering traff for en tid siden med mitt bifall avtale med Sovjet-Russlands regjering om militært samarbeid for det tilfelle at krigssituasjonen skulle utvikle seg derhen at sovjet-russiske stridskrefter kom til å operere på norsk territorium. Denne situasjon foreligger nå, sovjet-russiske stridskrefter kommer til Norge for å kjempe mot den felles fiende.

  Fra SNL

 • BBC

  BBC, det statlige, ikke-kommersielle britiske kringkastingsselskapet, opprettet 1927 etter kongelig charter. BBC overtok etter det private British Broadcasting Company som drev kringkastingsvirksomhet fra 1922. BBCs charter er senere stadig blitt fornyet. BBC finansieres i første rekke gjennom lisensavgift for fjernsynsmottakere; 94 % av selskapets inntekter kommer fra lisensinnbetaling.

 • Promenadekonsertene i London

  Promenadekonsertene i London er en britisk musikkfestival som arrangeres årlig fra midten av juli til midten av september. Festivalen går over åtte uker og innbefatter mer enn hundre orkester- og kammerkonserter. Over sytti av konsertene finner sted i Royal Albert Hall, dessuten benyttes Cadogan Hall. Arrangør er BBC, og BBC Symfoniorkester er hovedorkester for festivalen.

  Fra wikipedia

 • BBC

  British Broadcasting Corporation, mest kjent under forkortelsen BBC (norsk: Det britiske kringkastingsselskapet), er en britisk radio- og TV-kringkaster.

 • BBC News

  BBC News er det britiske kringkastingsselskapet BBCs 24 timers nyhetskanal for det britiske publikum.

 • Premier League 2018/19

  Premier League 2018/19 var den 27.

  Digitale bøker fra bokhylla.no

 • Dette er London

  British Broadcasting Corporation