BBC

British Broadcasting Corporation, mest kjent under forkortelsen BBC (norsk: Det britiske kringkastingsselskapet), er en britisk radio- og TV-kringkaster. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Oslo byarkiv

  Strømavatger

 • Bilde: Oslo byarkiv

  Strømavtager

 • Bilde: Norsk Teknisk Museum

  5304

 • Bilde: Sunnfjord Museum

  Ball

  Fra Virksomme Ord

 • Ett folk, ett land, en konge

  Da Stortinget holdt sitt møte på Elverum den 9.april, uttalte Presidenten med tingets tilslutning at det for landets skyld måtte undgås at Kongen, Kronprinsen og Regjeringen falt i fiendens hender selv om de skulle måtte ta opphold utenfor landets grenser.

 • Hold ut!

  (Tale i kjølvannet av den såkalte melkestreiken i Oslo som blant annet førte til unntakstilstand og henrettelsene av Wiggo Hansteen og Rolf Wickstrøm.) Jeg er kommet hit i kveld for å si noen ord før radioapparatene også i Oslo og omegn efter ordre blir avlevert.

 • Vår beundring for Sovjet-Samveldets kamp

  Min regjering traff for en tid siden med mitt bifall avtale med Sovjet-Russlands regjering om militært samarbeid for det tilfelle at krigssituasjonen skulle utvikle seg derhen at sovjet-russiske stridskrefter kom til å operere på norsk territorium. Denne situasjon foreligger nå, sovjet-russiske stridskrefter kommer til Norge for å kjempe mot den felles fiende.

  Fra SNL

 • BBC

  BBC, det statlige, ikke-kommersielle britiske kringkastingsselskapet, opprettet 1927 etter kongelig charter. BBC overtok etter det private British Broadcasting Company som drev kringkastingsvirksomhet fra 1922. BBCs charter er senere stadig blitt fornyet. BBC finansieres i første rekke gjennom lisensavgift for fjernsynsmottakere; 94 % av selskapets inntekter kommer fra lisensinnbetaling.

 • Promenadekonsertene i London

  Promenadekonsertene i London, britisk musikkfestival som arrangeres årlig fra midten av juli til midten av september. Festivalen går over åtte uker og innbefatter mer enn hundre orkester- og kammerkonserter. Over sytti av konsertene finner sted i Royal Albert Hall, dessuten benyttes Cadogan Hall. Arrangør er BBC, og BBC Symfoniorkester er hovedorkester for festivalen.

  Fra wikipedia

 • BBC

  British Broadcasting Corporation, mest kjent under forkortelsen BBC (norsk: Det britiske kringkastingsselskapet), er en britisk radio- og TV-kringkaster.

 • BBC Promenade Concerts

  BBC Promenade Concerts (også The Proms, The BBC Proms, eller The Sir Henry Wood Promenade Concerts presented by the BBC) er en årlig, åtte uker lang sommer-konsertserie med klassisk musikk og andre forestillinger, hovedsakelig framført i Royal Albert Hall i South Kensington, London.

 • England

  England (på engelsk uttalt /ˈɪŋglənd/) (angelsaksisk: Englaland, mellomengelsk: Engelond) er det største og mest folkerike konstituerende landet i det forente kongeriket Storbritannia og Nord-Irland.

  Digitale bøker fra bokhylla.no

 • Dette er London

  British Broadcasting Corporation