Creative Commons

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Creative Commons

  Creative Commons er en ideell organisasjon som utarbeider ulike standardiserte lisenser for kreative og akademiske verk (tekst, bilder, musikk og video). Lisensene angir i hvilken grad andre kan distribuere, endre og bruke et bestemt verk, og hvordan skaperen av det aktuelle verket skal krediteres.Ideen bak Creative Commons-lisensen er et ønske om å gi privatpersoner og organisasjoner en gratis, enkel og standardisert måte å gjøre sine åndsverk tilgjengelig for allmennheten på, og slik at andre som ønsker å bruke verket, ikke behøver å innhente individuell tillatelse fra rettighetshaveren til bruken, slik åndsverkloven ellers ville forutsatt.Alle variantene av Creative Commons-lisenser forutsetter navngivelse av rettighetshaver ved utnyttelse av det lisensierte verket.

 • Wikipedia

  Wikipedia er et gratis tilgjengelig oppslagsverk på internett. Det ble opprettet i 2001 av Jimmy Wales og Larry Sanger. Utgiver for alle språkversjonene er den ideelle stiftelsen Wikimedia Foundation med sete i Florida, USA. Nettleksikonet redigeres etter det såkalte wiki-prinsippet, det vil si at det står enhver fritt til å bidra med innhold, og til å redigere publisert innhold.

  Fra wikipedia

 • Creative Commons

  Creative Commons (CC) er en internasjonal, ideell organisasjon som utvikler og stiller til rådighet et sett med kvalitetssikrede lisenser for skapere av åndsverk, produsenter og utøvere.

 • Offentlig eiendom

  Offentlig eiendom (engelsk public domain) er åndsverk og fotografiske bilder som ingen har enerett til å råde over (opphavsrett til), enten fordi den opprinnelige rettighetshaveren selv har unntatt det fra rettsreglene om slik enerett, eller fordi verkets alder har overskredet grensen for hvor lenge noe kan være rettighetsbundet.

 • Wikimedia Commons

  Denne artikkelen nevner Wikimedia eller et av Wikimedias prosjekter.

Mer om Creative Commons fra Vox Publicas arkiv