Forskning

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • forskning

  Forskning er å undersøke noe ved hjelp av vitenskapelig metode for å frembringe ny kunnskap. Forskning foregår hovedsakelig ved universiteter og høyskoler, frittstående forskningsinstitutter, helseforetak/sykehus og i arbeids- og næringslivet. Begrepet vitenskap brukes særlig om akademisk forskning. I 2018 var det rundt 35 000 faglige årsverk innen forskning og utviklingsarbeid i Norge (FoU-statistikkbanken).

 • vitenskap og forskning i Norge

  Fra wikipedia

 • Forskning

  Forskning er en aktiv, grundig og systematisk granskning for å finne ny viten og øke kunnskapen.

 • Forskning.no

  forskning.no (2002–) er en nettavis om norsk og internasjonal forskning.

 • Senter for fremragende forskning

  Senter for fremragende forskning (forkortet SFF) (engelsk: centre of excellence) er en betegnelse som brukes i flere land om forskningsinstitutter som tilføres ekstra kapital til å bygge opp forskning på høyt nivå, som regel med en ambisjon om å være i toppsjiktet innen det aktuelle fagfeltet.