Hans Jonas

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • stup - norgesmestere menn

    NM i stup ble arrangert utendørs fra det første mesterskapet i 1911 til 1960. Mellom 1961 og 2008 ble det arrangert sommermesterskap utendørs og vintermesterskap innendørs. Fra 2009 arrangeres det kun ett norgesmesterskap. .

  • Jonas Biliūnas

    Jonas Biliūnas var en litauisk forfatter og litteraturkritiker. Biliūnas studerte blant annet i Tartu og Leipzig. I begynnelsen av sitt forfatterskap la han vekt på sosiale temaer, særlig arbeidernes kår. Senere ble han mest opptatt av spørsmål om moral. Hans prosa er lyrisk, preget av psykologisk innsikt og elegiske stemninger. Et annet særtrekk er forfatterens usedvanlige evne til medfølelse.