Hans Jonas

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • stup – norgesmestere menn

    NM i stup ble arrangert utendørs fra det første mesterskapet i 1911 til 1960. Mellom 1961 og 2008 ble det arrangert sommermesterskap utendørs og vintermesterskap innendørs. Fra 2009 arrangeres det kun ett norgesmesterskap. .

  • Jon Smør

    Jon Smør var en norsk ridder, riksråd og riksforstander. Jon Smør er første gang nevnt i kildene i 1458 som ridder og riksråd. Han var en av hovedmennene bak reaktiviseringen av det norske riksrådet mot slutten av Christian 1s regjeringstid, og som høvedsmann og fehirde på kongsgården i Bergen engasjerte han seg i riksrådspolitikken overfor hanseatene.