Islam

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Oslo Museum

  Islam

 • Bilde: Oslo Museum

  Islam

 • Bilde: Oslo Museum

  Islam

 • Bilde: Oslo Museum

  Islam

  Fra SNL

 • islam

  Islam, den yngste av verdensreligionene, ble til på Den arabiske halvøy på 600-tallet evt. Islam er den nest største av verdensreligionene (etter kristendommen) med anslagsvis 1,7 milliarder tilhengere (år 2017).Islam er en aktivt misjonerende religion og i sterk vekst. I likhet med kristendom og jødedom er islam en monoteistisk religion, der det bare finnes én Gud (Allah).

 • Midtøstens historie

  Mange av de eldste kjente sivilisasjoner vokste frem i Midtøsten, særlig der naturgitte forutsetninger lå til grunn for bofast jordbruk. Dette gav igjen grunnlag for etablering av bysamfunn og sosiale strukturer med sentralisert makt. Denne utviklingen skjedde særlig langs de store elvene, mellom Eufrat og Tigris i øst og langs Nilen i vest, men også i andre deler av den «fruktbare halvmåne» – landområdet fra Persiske bukt, gjennom dagens Irak og Syria til Middelhavet.Flere banebrytende trekk i menneskehetens sosiale og økonomiske utvikling fant sted her, med etablering av jordbruk ca.

  Fra wikipedia

 • Islam

  Islam (arabisk: الإسلام DIN: al-ʾislām; uttale) er en monoteistisk religion, og den yngste blant de store verdensreligionene.

 • Sunniislam

  Sunniislam (arabisk: سنّة) er den største retningen innen islam.

 • Yusuf Islam

  Cat Stevens eller Yusuf Islam (født 21.