Islam

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • islam

  Islam er den yngste av verdensreligionene og ble til på Den arabiske halvøy på 600-tallet evt. Islam har anslagsvis 1,7 milliarder tilhengere (2017) og er dermed den nest største av verdensreligionene (etter kristendommen). Islam er en aktivt misjonerende religion og i sterk vekst. I likhet med kristendom og jødedom er islam en monoteistisk religion, der det bare finnes én Gud (Allah).

 • islam

  Islam er den nest største religionen i verden. Tilhengere av islam blir kalt muslimer. Det finnes ca. 1,7 milliarder muslimer. Islam ble til i Midtøsten på 600-tallet evt.Islam kan deles i to hovedgrupper: sunniislam og sjiaislam.Felles for alle muslimer er at de tror at det finnes én gud, Allah..

  Fra wikipedia

 • Islam

  Islam er en monoteistisk religion, og den yngste blant de store verdensreligionene.

 • Islam i Norge

  Islam er Norges nest største religion.

 • Kvinner i islam

  Islam ser på menn og kvinner som like av natur, likevel skiller den mellom kjønnene i visse sammenhenger.