Islam

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Islam betyr konflikt

  Jeg tar ordet på nytt, litt fordi det er interessant å høre en representant som er så arrogant at han hever seg over en annen representants argumenter. Da har man tapt debatten umiddelbart.

 • Ei felles framtid i Norge

  Takk for invitasjonen. Det er ei glede for meg å møte dykk her i moskéen.

 • Dei grunnleggjande menneskerettane

  Dykkar Majestet, Høgvyrde Kronprinspar, Prisvinnar, Eksellensar, Mine damer og herrar. "Den Norske Nobelkomite har bestemt at Nobels fredspris for 2003 skal tildelast Shirin Ebadi for hennar innsats for demokrati og menneskerettar.

  Fra SNL

 • islam

  Islam er den yngste av verdensreligionene og ble til på Den arabiske halvøy på 600-tallet evt. Islam har anslagsvis 1,7 milliarder tilhengere (2017) og er dermed den nest største av verdensreligionene (etter kristendommen). Islam er en aktivt misjonerende religion og i sterk vekst. I likhet med kristendom og jødedom er islam en monoteistisk religion, der det bare finnes én Gud (Allah).

 • salafisme

  Salafisme er en moderne puritansk og reformistisk tilnærming til islam som legger avgjørende vekt på å vende tilbake til en bokstavelig tolkning av de islamske grunnlagstekstene Koranen og hadith, og som ønsker å «renske» islamsk tro og praksis for det som anses som «ikke-islamske» elementer.Det råder imidlertid betydelig forvirring både blant forskere og muslimer selv om hva begrepet salafisme refererer til,1 hvilke islamske trosoverbevisninger som er karakteristiske for salafisme (al-salafiyya på translitterert arabisk), og hvilke muslimer som kan anses som salafister (al-salafiyyun).Utfordringen i å studere og analysere salafismen er den islamske strømningens sammensatte og fragmenterte karakter.

  Fra wikipedia

 • Islam

  Islam (arabisk: الإسلام DIN: al-ʾislām; uttale ) er en monoteistisk religion, og den yngste blant de store verdensreligionene.

 • Islam i Norge

  Islam er Norges nest største religion.

 • Yusuf Islam

  Yusuf Islam (født Steven Demetre Georgiou; 21.