korona

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • korona

  Korona er siden 2020 en uformell betegnelse på sykdommen covid-19, og på smitte med det koronaviruset som forårsaker sykdommen. Det er vanlig å snakke om «koronatester», «koronavaksiner», «koronasituasjonen», «koronaloven» og så videre, eller å si at man «har korona» hvis man er syk eller smittet. Viruset sars-CoV-2, som forårsaker covid-19, er egentlig bare ett av flere koronavirus som eksisterer.

 • korona

  Korona eller krans er i meteorologien et lysfenomen (optisk fenomen) rundt Solen, Månen eller andre lyskilder. Det skyldes at lysstråler bøyes når de passerer gjennom tynne skyer, tåke, en duggvåt glassrute eller lignende. Korona blir mest fremtredende når dråpene er små og jevnstore og annet lys ikke blender. Det sees sjelden omkring Solen, men ofte tydelig omkring Månen, gatelykter og lignende.

  Fra wikipedia

 • Gunhild Alvik Nyborg

  Gunhild Alvik Nyborg (født 1968) er postdoktor og forsker ved Seksjon for revmatologi (b/v) ved Oslo universitetssykehus HF. Hun har mastergrad i økonomi fra Universitetet i Oslo i 1991 og studerte deretter medisin hvor hun tok eksamen i 1999.

 • Halvard Hølleland

  Halvard Hølleland (født 1985 i Oslo) er en politiker for Arbeiderpartiet, forfatter og fra 20.

 • Korona

  Korona (fra latin corona, 'krans, krone') er i astronomien det ytterste lag i atmosfæren til solen og andre stjerner.