korona

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • koronapandemien

  Koronapandemien var et verdensomspennende utbrudd av den smittsomme sykdommen covid-19, som skyldtes et koronavirus, sars-CoV-2. Sykdommen ble først påvist i Kina omkring årsskiftet 2019/2020, og etter rask spredning av viruset erklærte Verdens Helseorganisasjon (WHO) utbruddet som en pandemi i mars 2020. Ved utgangen av 2022 var om lag 6,7 millioner mennesker som man vet var smittet med viruset døde.

 • koronavirus

  Koronavirus er en type virus som gir luftveisinfeksjon. Viruset, som er årsak til koronavirus-pandemien, er ett av flere typer koronavirus. Dette koronaviruset heter sars-CoV-2 og gir sykdommen covid-19. Les mer om sykdommen covid-19 Les mer om koronaviruspandemien .

  Fra wikipedia

 • Korona

  Korona (fra latin corona, 'krans, krone') er i astronomien det ytterste lag i atmosfæren til solen og andre stjerner.

 • Korona (jordbær)

  Korona er den vanligste jordbærsorten og utgjør cirka 65 prosent av det norske markedet.

 • Korona Kielce

  Korona Kielce er et fotballag fra byen Kielce i Polen.