Kulturhistorie

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • kulturhistorie

  Den moderne fagretningen kulturhistorie studerer menneskers handlinger og tanker i fortid og nåtid, og forbindelsen mellom den materielle kulturen og menneskenes fortolkning av virkeligheten. En kulturhistoriker undersøker kulturelle og historiske prosesser som tradisjon, endring, innovasjon og spredning av for eksempel gjenstander, handlinger og fortellinger.

 • Norsk allkunne

  Allkunne var eit redigert nettleksikon på nynorsk, eigd og drive av stiftinga Nynorsk kultursentrum. Leksikonet blei skipa i 2008, og nettstaden allkunne.no opna i 2009. Leksikonet vart finansiert gjennom årlege øyremerka tilskot frå Kulturdepartementet, og med prosjektstøtte frå ulike stiftingar og organisasjonar. Frå 2021 overtok Store norske leksikon delar av innhaldet og Allkunne blei avvikla.

  Fra wikipedia

 • Firenze

  Firenze (latin Florentia) er en by i storbyområdet Firenze.

 • Kulturhistorie

  Kulturhistorie er tradisjonelt betegnelsen på en disiplin innen historiefaget, som beskjeftiger seg med den menneskelige kulturs historie.

 • Maihaugen

  Maihaugen er et museum på Lillehammer.