Kulturhistorie

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • kulturhistorie

  Den moderne fagretningen kulturhistorie studerer menneskers handlinger og tanker i fortid og nåtid, og forbindelsen mellom den materielle kulturen og menneskenes fortolkning av virkeligheten. En kulturhistoriker undersøker kulturelle og historiske prosesser som tradisjon, endring, innovasjon og spredning av for eksempel gjenstander, handlinger og fortellinger.Kulturhistorie har tradisjonelt vært en samlebetegnelse for en rekke kunnskaps- og forskningsområder med ulike fagtradisjoner og siktemål, både innenfor kunsthistorie, antropologi, etnologi og folkloristikk og har hatt vestlig kultur fra 1500-tallet og frem til i dag som sitt primære studieobjekt..

 • etnologi

  Etnologi er eit humanistisk fag som undersøkjer den materielle og sosiale kulturen. Etnologi er eit samanliknande studium av forholdet mellom folkeliv og kultur, særleg folkekulturens materielle og sosiale aspekt. Faget har tverrfagleg karakter. Etnologien er særleg nærskyld til folkloristikk, men òg til fag som arkeologi og sosiologi. Ved dei norske universiteta bruker ein i dag namnet kulturhistorie og kulturvitskap om dei faga som før blei kalla folkeminneforskning, folkloristikk og etnologi.

  Fra wikipedia

 • Ametyst

  Ametyst er en lilla variant av kvarts, SiO2.

 • Hjerte (symbol)

  Hjertet er et vanlig symbol på kjærlighet.

 • Kulturhistorie

  Kulturhistorie er tradisjonelt betegnelsen på en disiplin innen historiefaget, som beskjeftiger seg med den menneskelige kulturs historie.