Kulturhistorie

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • kulturhistorie

  Den moderne fagretningen kulturhistorie studerer menneskers handlinger og tanker i fortid og nåtid, og forbindelsen mellom den materielle kulturen og menneskenes fortolkning av virkeligheten. En kulturhistoriker undersøker kulturelle og historiske prosesser som tradisjon, endring, innovasjon og spredning av for eksempel gjenstander, handlinger og fortellinger.

 • Allkunne

  Allkunne var eit redigert nettleksikon på nynorsk, eigd og drive av stiftinga Nynorsk kultursentrum. Leksikonet blei skipa i 2008, og nettstaden allkunne.no opna i 2009. Leksikonet blei finansiert gjennom årlege øyremerka tilskot frå Kulturdepartementet og med prosjektstøtte frå ulike stiftingar og organisasjonar. Frå 2021 overtok Store norske leksikon delar av innhaldet, og Allkunne blei avvikla.

  Fra wikipedia

 • Historie

  Historie er studiet av fortiden, hovedsakelig den menneskelige historien som er basert på skriftlige kilder, men tiden fra før skriftlige kilder eksisterer som kalles for forhistorie omfattes også av historiefaget med de begrensninger det omfatter.

 • Kulturhistorie

  Kulturhistorie er tradisjonelt betegnelsen på en disiplin innen historiefaget, som beskjeftiger seg med den menneskelige kulturs historie.

 • Liste over nasjonalparker i Norge

  Liste over norske nasjonalparker omfatter Norges 47 nasjonalparker, hvorav 40 ligger i Fastlands-Norge og 7 på Svalbard.I Norge regnes nasjonalpark som en middels streng verneform.