Medieteknologi

Medieekologi er et teoretisk-metodisk felt innenfor humaniora som fokuserer på medienes historie, medieteknologier og medienes integrering i- og påvirkning på kultur og natur.Begrepet kan spores tilbake til medieteorien på 1960-tallet og tenkere som Marshall McLuhan. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • ny mediekunst

  Ny mediekunst er en samlebetegnelse på en form for billedkunst som benytter ny medieteknologi, inkludert computergenerert animasjon, datagrafikk, lyd, digital fotografi, bioteknologi, mobiltelefoni og video. Interaktivitet står sentralt når ny medieteknologi tas i bruk innenfor ny mediekunst. Tilskueren blir i større grad medprodusent og en aktiv deltaker i den kunstneriske prosessen.  .

 • Bill Viola

  Bill Viola er en billedkunstner fra USA som er mest kjent for sine film- og videoinstallasjoner. Han var en av de første kunstnerne som anvendte video som kunstnerisk uttrykksform, og interesserte seg tidlig for koblingen mellom menneskelig persepsjon og nyere medieteknologi. .

  Fra wikipedia

 • Manuel Castells

  Manuel Castells, spansk navneform Manuel Castells Oliván (født 9.

 • Media City Bergen

  Media City Bergen er en kunnskaps- og næringspark som samler medieteknologiaktører, utdannings- og forskningsmiljøer, samt to mediehus under ett tak i Bergen sentrum.

 • Medieøkologi

  Medieekologi er et teoretisk-metodisk felt innenfor humaniora som fokuserer på medienes historie, medieteknologier og medienes integrering i- og påvirkning på kultur og natur.Begrepet kan spores tilbake til medieteorien på 1960-tallet og tenkere som Marshall McLuhan.

Mer om Medieteknologi fra Vox Publicas arkiv