Musikk

Afrikansk musikk viser til all musikk og alle musikkformer som kommer fra Afrika og blir framført av afrikanske musikere. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Telemuseet

  Musikk

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Musikk - Psalmodikon

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Musikk - Psalmodikon

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Musikk

  Fra SNL

 • musikk

  Musikk, tonekunst. Musikk som menneskelig ytringsform er trolig omtrent like gammel som mennesket selv. At det som har med toner å gjøre vurderes høyt, er typisk for de fleste kulturer, noe som blant annet kommer til uttrykk i mytene om musikkens og musikkinstrumentenes opprinnelse. Typisk er videre hvordan musikken er sammenvevd med forskjellige former for livsutfoldelse, hvilket betyr at den fremstår som et selvstendig og avgrenset opplevelsesområde forholdsvis sent i kulturutviklingen.Musikk i betydningen tonekunst sies gjerne å bestå av hovedelementene rytme, melodi og harmoni.

 • filmmusikk

  Filmmusikk er musikk som ledsager framførelsen av film. Betegnelsen omfatter både filmpartituret, originalmusikken skrevet spesielt for en film, og allerede eksisterende musikk brukt i en filmatisk sammenheng. Filmmusikk opptrer oftest som en ekstern kommentar til bildene på lerretet. Den kan enten være en «bakgrunn» som understreker og forsterker filmens emosjonelle og dramatiske innhold, eller utgjøre et hovedelement som akkompagnement til handlingssekvenser som ikke har dialog (for eksempel i filmens åpnings- og avslutningssekvenser).

  Fra wikipedia

 • Afrikansk musikk

  Afrikansk musikk viser til all musikk og alle musikkformer som kommer fra Afrika og blir framført av afrikanske musikere.

 • Klassisismen (musikk)

  Klassisismen er en epoke innen europeisk musikk som strekker seg omtrent fra 1750 til 1830.

 • Romantikken (musikk)

  Romantikken er en musikkhistorisk periode som dateres mellom ca.