Musikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • musikk

  Musikk er en kunstform som bruker lyd organisert i tid til å skape berikende opplevelser gjennom lytting, dans, eller framføring. Det finnes et mangfold av musikalske former, stilarter og sjangere i ulike kulturer og subkulturer over hele verden. Framføringen skjer gjennom vokalteknikker som sang og rap, og gjennom utallige musikkinstrumenter. Forskjellige kulturer har ulike begreper for musikk.

 • musikkantropologi

  Musikkantropologien er opptatt av å studere musikk, instrumenter, musikalske former og musikkens funksjoner i samfunnet. Opprinnelige tok musikkantropologien utgangspunkt i studiet av musikken i fremmede eller utenomeuropeiske musikkulturer. I dag er imidlertid musikkantropologene like interesserte i musikken i samfunnet og kulturen rundt seg.

  Fra wikipedia

 • Afrikansk musikk

  Afrikansk musikk viser til all musikk og alle musikkformer som kommer fra Afrika og blir framført av afrikanske musikere.

 • Japansk musikk

  Japansk musikk kan være tradisjonell musikk eller nyere musikk fra Japan.

 • Musikk

  Musikk (gresk: μουσική, musike (tekhne), «(kunsten til) musene») er en kunstdisiplin som uttrykker seg gjennom lyd og stillhet disponert over tid.