Musikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Telemuseet

  Musikk

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Musikk - Psalmodikon

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Musikk - Psalmodikon

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Musikk

  Fra SNL

 • musikk

  Musikk, tonekunst; i antikken en samlebetegnelse på de kunster (eller kyndigheter) som kommer i stand under Musenes medvirkning, til forskjell fra slike (f.eks. de bildende kunster) som man mente ikke forutsatte guddommelig inspirasjon. Først og fremst betegnet antikkens musiké ordets kunst (poesi), tonekunst og rytmisk ordnet bevegelse (dans), og som særlig fullgyldig uttrykk for det musiske, disse kunster forenet i «den skjønne kordans».

 • filmmusikk

  Filmmusikk er musikk som ledsager framførelsen av film. Betegnelsen omfatter både filmpartituret, originalmusikken skrevet spesielt for en film, og allerede eksisterende musikk brukt i en filmatisk sammenheng. Filmmusikk opptrer oftest som en ekstern kommentar til bildene på lerretet. Den kan enten være en «bakgrunn» som understreker og forsterker filmens emosjonelle og dramatiske innhold, eller utgjøre et hovedelement som akkompagnement til handlingssekvenser som ikke har dialog (for eksempel i filmens åpnings- og avslutningssekvenser).

  Fra wikipedia

 • Musikk

  Musikk (gresk: μουσική, musike (tekhne), «(kunsten til) musene») er en kunstdisiplin som uttrykker seg gjennom lyd og stillhet disponert over tid.

 • Popmusikk

  Popmusikk (avledet fra «populær») er en musikksjanger innenfor den moderne populærmusikk.

 • Romantikken (musikk)

  Romantikken er en musikkhistorisk periode som dateres mellom ca.