Musikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • musikk

  Musikk er en kunstform som bruker lyd organisert i tid til å skape berikende opplevelser gjennom lytting, dans eller framføring.Det finnes et mangfold av musikalske former, stilarter og sjangere i ulike kulturer og subkulturer over hele verden. Framføringen skjer gjennom vokalteknikker som sang og rap og gjennom utallige musikkinstrumenter.Forskjellige kulturer har ulike begreper for musikk.

 • musikkestetikk

  Musikkestetikk er et fagområde innen den filosofiske estetikken som ble etablert rundt 1750. I dag er musikkestetikken et delområde av musikkvitenskapen. Temaer som behandles i musikkestetikken omtales også i musikkfilosofien eller i hva som kalles ‘musikktenkningens historie’. Musikkestetikken er opptatt av spørsmål om musikkens egenart og mening, hva musikken representerer, definisjoner av musikk, spørsmål om kvalitet og prinsipper for tolkning og vurdering av musikk.

  Fra wikipedia

 • Klassisk musikk

  Klassisk musikk betegner kunstmusikk som frambrakt i, eller har sine røtter, i tradisjonene til Vestens liturgiske og sekulære musikk som dekker en bred periode fra rundt 1000-tallet og fram til i dag; det vil si den europeiske (vestlige) kunstmusikken, fra barokken eller enda tidligere og fram til dagens kunstmusikk.

 • Musikk

  Musikk (gresk: μουσική, musike (tekhne), «(kunsten til) musene») er en kunstdisiplin som uttrykker seg gjennom lyd og stillhet disponert over tid.

 • Popmusikk

  Popmusikk (også poppmusikk eller bare pop eller popp, avledet fra «populær») er en musikksjanger innenfor den moderne populærmusikk.