Musikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • musikk

  Musikk er en kunstform som bruker lyd organisert i tid til å skape berikende opplevelser gjennom lytting, dans, eller framføring. Det finnes et mangfold av musikalske former, stilarter og sjangere i ulike kulturer og subkulturer over hele verden. Framføringen skjer gjennom vokalteknikker som sang og rap, og gjennom utallige musikkinstrumenter. Forskjellige kulturer har ulike begreper for musikk.

 • musikkpsykologi

  Musikkpsykologi er et fag som studerer hvordan mennesker opplever, uttrykker, lærer og bruker musikk. Musikkpsykologene undersøker hvordan musikken påvirker oss, hvorfor vi opplever følelser når vi lytter til musikk og hva som skjer i hjernen og kroppen når vi er engasjerte i musikken. Musikkpsykologien behandler hvordan vi lærer musikk, hva musikalitet er, og hvorfor mennesker har forskjellig musikksmak.

  Fra wikipedia

 • Klassisismen (musikk)

  Klassisismen er en epoke innen europeisk musikk som strekker seg omtrent fra 1750 til 1830.

 • Musikk

  Musikk (gresk: μουσική, musike (tekhne), «(kunsten til) musene») er en kunstdisiplin som uttrykker seg gjennom lyd og stillhet disponert over tid.

 • Romantikken (musikk)

  Romantikken er en musikkhistorisk periode som dateres mellom ca.