Musikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • musikk

  Musikk er en kunstform som bruker lyd organisert i tid til å skape berikende opplevelser gjennom lytting, dans eller framføring.Det finnes et mangfold av musikalske former, stilarter og sjangere i ulike kulturer og subkulturer over hele verden. Framføringen skjer gjennom vokalteknikker som sang og rap og gjennom utallige musikkinstrumenter.Forskjellige kulturer har ulike begreper for musikk.

 • musikk

  Musikk er lyd som lages med stemmen eller med musikkinstrumenter for å gi opplevelser. Opplevelsen kan skje gjennom lytting, dans eller framføring. Musikk består som regel av melodier, rytmer og harmonier.

  Fra wikipedia

 • Klassisk musikk

  Klassisk musikk betegner kunstmusikk som frambrakt i, eller har sine røtter, i tradisjonene til Vestens liturgiske og sekulære musikk som dekker en bred periode fra rundt 1000-tallet og fram til i dag; det vil si den europeiske (vestlige) kunstmusikken, fra barokken eller enda tidligere og fram til dagens kunstmusikk.

 • Musikk

  Musikk (gresk: μουσική, musike (tekhne), «(kunsten til) musene») er en kunstdisiplin som uttrykker seg gjennom lyd og stillhet disponert over tid.

 • Popmusikk

  Popmusikk (også poppmusikk eller bare pop eller popp, avledet fra «populær») er en musikksjanger innenfor den moderne populærmusikk.