Musikk

Japansk musikk kan være tradisjonell musikk eller nyere musikk fra Japan. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Telemuseet

  Musikk

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Musikk - Psalmodikon

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Musikk - Psalmodikon

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Musikk

  Fra SNL

 • musikk

  Musikk, tonekunst. Musikk som menneskelig ytringsform er trolig omtrent like gammel som mennesket selv. At det som har med toner å gjøre vurderes høyt, er typisk for de fleste kulturer, noe som blant annet kommer til uttrykk i mytene om musikkens og musikkinstrumentenes opprinnelse. Typisk er videre hvordan musikken er sammenvevd med forskjellige former for livsutfoldelse, hvilket betyr at den fremstår som et selvstendig og avgrenset opplevelsesområde forholdsvis sent i kulturutviklingen.Musikk i betydningen tonekunst sies gjerne å bestå av hovedelementene rytme, melodi og harmoni.

 • filmmusikk

  Filmmusikk er musikk som ledsager framførelsen av film. Betegnelsen omfatter både filmpartituret, originalmusikken skrevet spesielt for en film, og allerede eksisterende musikk brukt i en filmatisk sammenheng. Filmmusikk opptrer oftest som en ekstern kommentar til bildene på lerretet. Den kan enten være en «bakgrunn» som understreker og forsterker filmens emosjonelle og dramatiske innhold, eller utgjøre et hovedelement som akkompagnement til handlingssekvenser som ikke har dialog (for eksempel i filmens åpnings- og avslutningssekvenser).

  Fra wikipedia

 • Japansk musikk

  Japansk musikk kan være tradisjonell musikk eller nyere musikk fra Japan.

 • Musikk fra Man

  Musikk fra Man reflekterer at øya Man i Irskesjøen er en liten nasjon mellom Storbritannia og Irland, men har likevel en rik og variert kultur som gjenspeiler landets eget språk og kultur, men også dets historiske røtter i keltisk og norrøn kultur, foruten øyas nære beliggenhet til større naboland som Irland, Skottland, England og Wales.

 • Romantikken (musikk)

  Romantikken er en musikkhistorisk periode som dateres mellom ca.