FORFATTER

Sandra Spjelkavik
Sandra Spjelkavik

Journalistikkstudent ved Universitetet i Bergen 2013.


1 bidrag