Offentlige data

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Kunst i offentlige rom

  Reflections

 • Bilde: Norsk vegmuseum

  NORD 100-149

 • Bilde: Kunst i offentlige rom - KORO

  Datatilsynet

 • Bilde: Kunst i offentlige rom

  Innocent Questions

  Fra SNL

 • nasjonale prøver

  Nasjonale prøver skal kartlegge grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk i norsk grunnskole. De nasjonale prøvene inngår i NKVS Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem for skolen. Data formidles i stor grad gjennom nettstedet Skoleporten..

 • NKVS Nasjonalt Kvalitetsvurderingssystem for skolen

  NKVS er et offentlig system for vurdering av kvaliteten av norsk skole. NKVS ble etablert i 2004 som en viktig del av Kunnskapsløftet og omfatter i dag resultater fra en rekke prøver og undersøkelser. Dataene er tilgjengelig på nettstedet Skoleporten hvor man kan sammenligne resultater mellom kommuner eller skoler og hvor man kan se utviklingen over tid.NKVS brukes som kunnskapsgrunnlag når man skal utvikle ny skolepolitikk og nye tiltak.

  Fra wikipedia

 • Data

  Data er det materielle (eller fysiske) grunnlaget for å tilføre mennesker informasjon.

 • Offentlige data

  Offentlige data er data som er organisert, forvaltet og arkivert i offentlig sektor.

 • Åpne data

  Åpne data (engelsk: «open data») er data som er gjort fritt tilgjengelige slik at alle kan bruke og videreformidle dem uten å være begrenset av opphavsrett eller patenter.

Mer om Offentlige data fra Vox Publicas arkiv