Offentlighetsloven

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • offentlighetsloven

  Lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova).Loven bygger på offentlighetsprinsippet, det vil si det system at saksdokumenter som beror hos en offentlig myndighet, som hovedregel skal være fritt tilgjengelig for enhver som ønsker å gjøre seg kjent med dem..

 • innsynsrett

  Innsynsrett, den enkeltes rett til å gjøre seg kjent med opplysninger i offentlige og private dokumenter og arkiver. En rekke lover har regler om denne retten..

  Fra wikipedia

 • Gradert informasjon

  Gradert informasjon er dokumenter eller opplysninger som en lov eller forskrift bestemmer at ikke alle skal ha tilgang til.

 • Offentlighetsloven

  Offentleglova (Lov 19.

 • Stavanger

  Stavanger er en by og kommune i Rogaland som ligger sørvest i Norge.

Mer om Offentlighetsloven fra Vox Publicas arkiv