Offentlighetsloven

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • offentleglova

    Offentleglova er en norsk lov som regulerer innsyn i dokumenter i offentlige virksomheter. Formålet med loven er å legge til rette for at offentlig virksomhet er åpen og gjennomsiktig, for slik å styrke informasjons- og ytringsfriheten, den demokratiske deltakelsen, rettssikkerheten for den enkelte, tilliten til det offentlige og kontrollen fra allmennheten.

  • offentlighet

    Offentlighet er et ord som har flere ulike betydninger. Alle har å gjøre med åpen utveksling av informasjon, ideer, synspunkter og argumenter. Det handler altså om noe som er offentlig i betydningen at folk har mulighet til å få vite om det, i motsetning til noe som er hemmelig, skjult eller holdt innenfor en liten krets av mennesker.Ordet har tre hovedbetydninger: For det første kan offentligheten bety publikum, folk, samfunnets medlemmer, som når man sier at «dette må gjøres kjent for offentligheten».

Mer om Offentlighetsloven fra Vox Publicas arkiv