Økonomi

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Et vendepunkt for norsk økonomi

  Takk for anledningen til å snakke om Norges økonomi og vår økonomiske politikk. Tidspunktet er høyaktuelt, men også litt vanskelig.

 • Krigen og Norges økonomi

  Mine damer og herrer! Det er en ting som nå er viktigere enn alt annet, og det er at vi etter festens dager og uker søker å orientere oss i den verden vi er våknet opp til. - Det jeg vil gjøre, er et lite forsøk på å peke på det som er skjedd på det økonomiske felt under krigen, og hvor vi står nå.

 • Liberale dilemmaer i en globalisert økonomi

  I en tid som later til å ha glemt Predikerens ord om at det er lite nytt under solen, kan det være nyttig å være oppmerksom på at heller ikke globaliseringen av økonomien er noe belt nytt fenomen. Uklarhet om begrepets innhold kan ha bidratt til usikkerhet om fenomenets alder.

  Fra SNL

 • driftsmargin

  Driftsmargin er forholdet mellom driftsresultat og omsetning, vanligvis presentert i prosent. .

 • økonomi

  Økonomi er et begrep med flere betydninger som har med produksjon, konsum, omsetning og forvaltning av ressurser å gjøre.Det har sin opprinnelse fra det greske ordet oikos som betyr husholdning, og nomos som betyr lære eller lov. Oversatt til norsk betyr det «læren om hushold» og brukes med forskjellige betydninger: Med for eksempel «den norske økonomien» forstås økonomi som et økonomisk system, bestemt ved den måten produksjon, omsetning, gjenbruk og gjenvinning foregår på.

  Fra wikipedia

 • Samfunnsøkonomi

  Samfunnsøkonomi, også kjent som sosialøkonomi, statsøkonomi, nasjonaløkonomi eller bare økonomi, er en samfunnsvitenskap som studerer hvordan det økonomiske liv i samfunnet fungerer.

 • USAs økonomi

  Amerikansk økonomisk politikk fra begynnelsen av 1900-tallet og mellomkrigstiden ble ført videre etter den annen verdenskrig.

 • Økonomi

  Økonomi er et ord av gresk opphav, og kommer av οἶκος (oikos; hus) og νόμος (nomos; lære), altså husholdning.