Økonomi

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • driftsmargin

  Driftsmargin er forholdet mellom driftsresultat og omsetning, vanligvis presentert i prosent.

 • økonomi

  Økonomi er eit omgrep med fleire tydningar som har med produksjon, konsum, omsetning og forvaltning av ressursar å gjere. Det har opphavet sitt frå det greske ordet oikos som tyder hushald, og nomos som betyr lære eller lov. Omsett til norsk betyr det «læra om hushald» og blir brukt med ulike tydningar: Med til dømes «den norske økonomien» blir økonomi forstått som eit økonomisk system, bestemt ved den måten produksjon, omsetning, gjenbruk og gjenvinning skjer på.

  Fra wikipedia

 • Balanse (økonomi)

  Balanse (status) er et begrep i bokføring og regnskapsføring som betegner en oversikt over regnskapsmessig/bokført verdi av alle eiendeler til en bedrift, organisasjon og næringsdrivende person sammenholdt med bedriftens egenkapital og gjeld, på et bestemt tidspunkt, for eksempel ved slutten av et regnskapsår.

 • Israels økonomi

  Israels økonomi er preget av stor variasjon, stort statseierskap og en høyteknologisk sektor i hurtig utvikling.

 • Økonomi

  Økonomi er et ord av gresk opphav, og kommer av οἶκος (oikos; hus) og νόμος (nomos; lære), altså husholdning.