Økonomi

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • driftsmargin

  Driftsmargin er forholdet mellom driftsresultat og omsetning, vanligvis presentert i prosent. .

 • økonomi

  Økonomi er et begrep med flere betydninger som har med produksjon, konsum, omsetning og forvaltning av ressurser å gjøre.Det har sin opprinnelse fra det greske ordet oikos som betyr husholdning, og nomos som betyr lære eller lov. Oversatt til norsk betyr det «læren om hushold» og brukes med forskjellige betydninger: Med for eksempel «den norske økonomien» forstås økonomi som et økonomisk system, bestemt ved den måten produksjon, omsetning, gjenbruk og gjenvinning foregår på.

  Fra wikipedia

 • Balanse (økonomi)

  Balanse (status) er et begrep i bokføring og regnskapsføring som betegner en oversikt over regnskapsmessig/bokført verdi av alle eiendeler til en bedrift, organisasjon og næringsdrivende person sammenholdt med bedriftens egenkapital og gjeld, på et bestemt tidspunkt, for eksempel ved slutten av et regnskapsår.

 • USAs økonomi

  Amerikansk økonomisk politikk fra begynnelsen av 1900-tallet og mellomkrigstiden ble ført videre etter den annen verdenskrig.

 • Økonomi

  Økonomi er et ord av gresk opphav, og kommer av οἶκος (oikos; hus) og νόμος (nomos; lære), altså husholdning.