Økonomi

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Et vendepunkt for norsk økonomi

  Takk for anledningen til å snakke om Norges økonomi og vår økonomiske politikk. Tidspunktet er høyaktuelt, men også litt vanskelig.

 • Krigen og Norges økonomi

  Mine damer og herrer! Det er en ting som nå er viktigere enn alt annet, og det er at vi etter festens dager og uker søker å orientere oss i den verden vi er våknet opp til. - Det jeg vil gjøre, er et lite forsøk på å peke på det som er skjedd på det økonomiske felt under krigen, og hvor vi står nå.

 • Liberale dilemmaer i en globalisert økonomi

  I en tid som later til å ha glemt Predikerens ord om at det er lite nytt under solen, kan det være nyttig å være oppmerksom på at heller ikke globaliseringen av økonomien er noe belt nytt fenomen. Uklarhet om begrepets innhold kan ha bidratt til usikkerhet om fenomenets alder.

  Fra SNL

 • økonomi

  Økonomi kan ha flere betydninger: Med for eksempel «den norske økonomien» forstås økonomi som et økonomisk system, bestemt ved den måten produksjon og omsetning foregår på. Eksempler på slike systemer er naturaløkonomi, markedsøkonomi og planøkonomi. Når man sier at noen studerer eller forsker på økonomi forstås økonomi som det vitenskapelige studium av økonomiske forhold.

 • Økonomi og næringsliv i Palestina

  Den palestinske økonomien er svak, og svært sårbar. Den er sterk avhengig av bistand og av Israels politikk. I noen områder, og i noen perioder, har den palestinske økonomien vært tilkoblet den israelske økonomien, mens i andre perioder har israelske stengningsregimer svekket den palestinske økonomien enormt. Dette gjelder spesielt for Gaza, som under den mangeårige beleiringspolitikken har hatt svært begrenset muligheter både for import og export av varer.

  Fra wikipedia

 • Samfunnsøkonomi

  Samfunnsøkonomi, også kjent som sosialøkonomi, statsøkonomi, nasjonaløkonomi eller bare økonomi, er en samfunnsvitenskap som studerer hvordan det økonomiske liv i samfunnet fungerer.

 • Sirkulær økonomi

  Sirkulær økonomi er et prinsipp for økonomisk virksomhet som har som mål at ressurser forblir i økonomien lengst mulig.

 • Økonomi

  Økonomi er et ord av gresk opphav, og kommer av οἶκος (oikos; hus) og νόμος (nomos; lære), altså husholdning.