Propaganda

For den tyske synthgruppen, se Propaganda (band). wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • propaganda

  Propaganda er bevisst manipulering av folks følelser og tanker ved hjelp av sterke virkemidler for å fremme bestemte oppfatninger og handlingsmønstre. Det var ikke før etter andre verdenskrig at ordet fikk en slik negativ klang. Dette hadde sammenheng med bruken av ordet i Nazi-Tyskland, under ledelse av propagandaminister Joseph Goebbels. Før den tid ga ikke begrepet slike negative assosiasjoner.

 • propaganda

  I den romersk-katolske kirke ble det i 1622 opprettet en Congregatio de propaganda fide (latin 'kongregasjon for utbredelse av troen'), som fikk ansvar for alt romersk-katolsk misjonsarbeid. Fra 1988 heter institusjonen Sacra Congregatio Pro Gentium Evangelizatione, den hellige kongregasjon til folkenes evangelisering. Fra 1627 eksisterer Collegium de propaganda fide, et presteseminar i Roma for utdannelse av misjonærer og prester som skal arbeide i de protestantiske land, også kalt Collegium Urbanum, etter stifteren Urban 8.

  Fra wikipedia

 • Nasjonalsosialistisk propaganda

  Nasjonalsosialistisk propaganda, også omtalt som nazi-propaganda og annet, er ideologisk og politisk propaganda som ble benyttet av det tyske nazistpartiet NSDAP for å overta makten i Tyskland, forandre samfunn og livssyn under partilederen Adolf Hitler og begrunne og motivere til kampene under andre verdenskrig i Europa.

 • Propaganda

  For den tyske synthgruppen, se Propaganda (band).

 • Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda

  Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda (tysk for «Riksministeriet for folkeopplysning og propaganda»), forkortet RMVP eller Propagandaministerium («Propagandaministeriet»), var et ministerium (departement) i Tyskland fra 1933 til 1945.