Propaganda

For den tyske synthgruppen, se Propaganda (band). wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • propaganda

  Propaganda er bevisst manipulering av folks følelser og tanker ved hjelp av sterke virkemidler for å fremme bestemte oppfatninger og handlingsmønstre.Det var ikke før etter andre verdenskrig at ordet fikk en slik negativ klang. Dette hadde sammenheng med bruken av ordet i Nazi-Tyskland, under ledelse av propagandaminister Joseph Goebbels.Før den tid ga ikke begrepet slike negative assosiasjoner.

 • propaganda

  I den romersk-katolske kirke ble det i 1622 opprettet en Congregatio de propaganda fide (latin 'kongregasjon for utbredelse av troen'), som fikk ansvar for alt romersk-katolsk misjonsarbeid. Fra 1988 heter institusjonen Sacra Congregatio Pro Gentium Evangelizatione, den hellige kongregasjon til folkenes evangelisering. Fra 1627 eksisterer Collegium de propaganda fide, et presteseminar i Roma for utdannelse av misjonærer og prester som skal arbeide i de protestantiske land, også kalt Collegium Urbanum, etter stifteren Urban 8.

  Fra wikipedia

 • Propaganda

  For den tyske synthgruppen, se Propaganda (band).

 • Propaganda Due

  Propaganda Due eller P2 var e italiensk frimurerlosje som arbeidet for å avskaffe pressefriheten, undertrykke Italias fagforeninger og erstatte demokratiet med en totalitær fascistisk stat.

 • Trollfabrikk

  En troll-fabrikk er en bedrift som har som mål å påvirke nettbrukere i den retning oppdargasgiverne ønsker.