Propaganda

For den tyske synthgruppen, se Propaganda (band). wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • propaganda

  Propaganda er bevisst manipulering av folks følelser og tanker ved hjelp av sterke virkemidler for å fremme bestemte oppfatninger og handlingsmønstre.Det var ikke før etter andre verdenskrig at ordet fikk en slik negativ klang. Dette hadde sammenheng med bruken av ordet i Nazi-Tyskland, under ledelse av propagandaminister Joseph Goebbels.Før den tid ga ikke begrepet slike negative assosiasjoner.

 • Congregatio de propaganda fide

  Congregatio de propaganda fide, katolsk organisasjon for troens utbredelse, grunnlagt i 1622 av pave Gregor 15. Siden 1967 brukes navnet Congregatio pro gentium evangelizatione ('kongregasjonen for folkenes evangelisering')..

  Fra wikipedia

 • Nasjonalsosialistisk propaganda

  Nasjonalsosialistisk propaganda, også omtalt som nazipropaganda, omfatter først og fremst det tyske nazistpartiet NSDAPs ideologiske påvirkningsarbeid, agitasjon og kulturuttrykk gjennom ulike typer massekommunikasjon før og under andre verdenskrig.

 • Propaganda

  For den tyske synthgruppen, se Propaganda (band).

 • Propaganda Due

  Propaganda Due eller P2 var en italiensk frimurerlosje som arbeidet for å avskaffe pressefriheten, undertrykke Italias fagforeninger og erstatte demokratiet med en totalitær fascistisk stat.