Religionskritikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Religionskritikk

  Når jeg som tenåring satt på bønnematten kledd i en heldekkende hvit bønnedrakt og resiterte Koranen med ærefrykt, kunne jeg ikke forestille meg at jeg en dag skulle bli en religionskritiker, i hovedsak en islamkritiker. I dag har jeg mottatt Fritt Ords pris.

 • I begynnelsen skapte mennesket Gud i sitt bilde

  Som gammel ateist synes jeg alltid det er morsomt å få snakke om religion. Kritikken av religionen er en interessant innfallsport til filosofidiskusjonen og til kritikk av samfunnet.

  Fra SNL

 • Om tingenes natur

  Om tingenes natur, De rerum natura, er et læredikt skrevet på daktylisk heksameter, bestående av ca. 7400 verselinjer fordelt på seks bøker; den romerske dikteren Lukrets’ eneste overleverte verk. På grunn av flere gjentagelser og en abrupt slutt (med sjette boks beskrivelse av den berømte pesten i Athen) har man antatt at verket ikke ble skrevet helt ferdig.

 • ateisme

  Ateisme, fravær av gudstro eller en overbevisning om at gud eller guder ikke finnes. Ateisme står i motsetning til teisme og polyteisme. Det finnes flere former for ateisme, og ulike grader av engasjement. Ateisme kan være en religiøs likegyldighet der spørsmålet om det eksisterer gud eller guder ikke har noen interesse eller føles irrelevant. Slikt fravær av tro på guder kan også kombineres med agnostisisme, som hevder at endelig viten om gud eller guder eksisterer ikke er mulig.

  Fra wikipedia

 • Antikkens religionskritikk

  Antikkens religionskritikk er noen av historiens eldste kjente eksempler på en avvising av religiøse forestillinger som menneskeskapte illusjoner.

 • Flygende spaghettimonster

  Det flygende spaghettimonsteret (etter engelsk the Flying Spaghetti Monster, tidvis forkortet FSM) er guddommen i den amerikanske religionen The Church of the Flying Spaghetti Monster («Kirken Det flyvende spagettimonster»), også kalt Pastafarianism («pastafarianismen»).

 • Religionskritikk

  Religionskritikk innbefatter diskusjon og kritikk av religiøse forestillingers sannhetsverdi; av religion som begrep, kritikk av religiøse praksiser kritiske vurderinger av religionenes konsekvenser for individer, menneskeheten og/eller samfunnet.