Religionskritikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Religionskritikk

  Når jeg som tenåring satt på bønnematten kledd i en heldekkende hvit bønnedrakt og resiterte Koranen med ærefrykt, kunne jeg ikke forestille meg at jeg en dag skulle bli en religionskritiker, i hovedsak en islamkritiker. I dag har jeg mottatt Fritt Ords pris.

 • I begynnelsen skapte mennesket Gud i sitt bilde

  Som gammel ateist synes jeg alltid det er morsomt å få snakke om religion. Kritikken av religionen er en interessant innfallsport til filosofidiskusjonen og til kritikk av samfunnet.

  Fra SNL

 • Om tingenes natur

  Om tingenes natur, De rerum natura, er et læredikt skrevet på daktylisk heksameter, bestående av ca. 7400 verselinjer fordelt på seks bøker; den romerske dikteren Lukrets’ eneste overleverte verk. På grunn av flere gjentagelser og en abrupt slutt (med sjette boks beskrivelse av den berømte pesten i Athen) har man antatt at verket ikke ble skrevet helt ferdig.

 • ateisme

  Ateisme er antakelsen om at gud eller guder ikke finnes. Ateisme er følgelig en reaksjon på teismen, da det ikke ville ha vært noen ateisme dersom ingen trodde på guder. Vanligvis forstås ateisme også som det å avvise all slags religion. Ettersom det i historiens løp har vært ulike oppfatninger av hva som kan kalles gud eller guder, er ateisme blitt forstått på ulike måter.

  Fra wikipedia

 • Antikkens religionskritikk

  Antikkens religionskritikk er noen av historiens eldste kjente eksempler på en avvising av religiøse forestillinger som menneskeskapte illusjoner.

 • Arne Tumyr

  Arne Tumyr (født 1933) er en norsk presse- og foreningsmann.

 • Religionskritikk

  Religionskritikk innbefatter diskusjon og kritikk av religiøse forestillingers sannhetsverdi; av religion som begrep, kritikk av religiøse praksiser kritiske vurderinger av religionenes konsekvenser for individer, menneskeheten og/eller samfunnet.