Varslervern

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra wikipedia

 • Fengselskonflikten i Tromsø

  Fengselskonflikten i Tromsø har sin bakgrunn i flere konkrete hendelser, den første i april 2005.

 • Pål Stenstad

  Pål Stenstad (født 11.

 • Varsling

  Varsling (engelsk: whistleblowing) er det at noen, ofte en arbeidstager, gjør oppmerksom på kritikkverdige forhold på en arbeidsplass, i en organisasjon eller lignende.

Mer om Varslervern fra Vox Publicas arkiv

 • Obamas kamp mot varslerne

  Før presidentvalget i 2007 erklærte daværende senator Barack Obama støtte til varslerne og et fortsatt sterkt varslervern i USA. Siden presidentvalget har president Barack Obama etterforsket lekkasjer og forfulgt varslere i et omfang ingen andre amerikanske presidenter før ham har vært i nærheten av....

 • LO lover støtte til varslerne

  På årets kartellkonferanse lovet LO økt støtte til arbeidstakere som varsler om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen....

 • Varsling er tema på årets kartellkonferanse

  Den tidligere Siemens-varsleren Per Yngve Monsen og Ad:varsels redaktør Pål Hivand deltar denne uken som innledere om temaet varsling under LO Stats kartellkonferanse på Gol. ...

 • Varslervernet skal evalueres

  Regjeringen må i løpet av denne stortingsperioden evaluere om varslervernet i Arbeidsmiljøloven virker etter hensikten. ...

 • Privat overvåking truer kildevernet og varslerne

  Et norsk advokatkontor har siden 2006 hatt myndighetenes velsignelse til å overvåke norske nettbrukere, mens altså USAs sikkerhetsovervåkning av egen ambassade i Norge ikke er til å leve med. Hvorfor?...