Visualisering

Geomatikk er et samlebegrep for fag som kombinerer tradisjonelle kartfag med informasjonsteknologi, og tar for seg hele spennet fra innsamling av data til visualisering og anvendelse. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • affirmasjon

  Affirmasjon er en positivt formulert frase som utøveren gjentar med jevne mellomrom, for eksempel to ganger om dagen, for å skape positive forandringer i sitt liv. Affirmasjon brukes i nyreligiøse livssyn og retninger, og i alternativ spiritualitet. Eksempler på affirmasjoner er «Jeg blir friskere og sterkere for hver dag» eller «Universet omgir meg med sin uforbeholdne kjærlighet».

 • geomatikk

  Geomatikk kombinerer tradisjonelle kartfag med informasjonsteknologi, og tar for seg hele spennet fra innsamling, anvendelse og visualisering av geografiske data. Termen geomatikk ble introdusert i Frankrike i 1969 av Bernard Dubuisson. Han var fotogrammetrist og brukte begrepet i en noe snever betydning som data-assistert fotogrammetri. Begrepet fikk imidlertid ikke rotfeste andre steder før 12 år senere da Michael Paradis brukte begrepet i et åpningsforedrag i forbindelse med 100-årsjubileet til det kanadiske instituttet for oppmåling i 1981.

  Fra wikipedia

 • Bioinformatikk

  Bioinformatikk er en fagretning innen informatikk som tar for seg bruk av informasjonstekniske hjelpemidler i biologiske studier.

 • Geomatikk

  Geomatikk er et samlebegrep for fag som kombinerer tradisjonelle kartfag med informasjonsteknologi, og tar for seg hele spennet fra innsamling av data til visualisering og anvendelse.

 • Menneskets anatomi

  Anatomi (fra Gresk, temnein som betyr å kutte) inkluderer de strukturer som kan sees uten hjelp av mikroskop og også de strukturene som kan bli sett ved hjelp av et mikroskop.