Visualisering

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Kunst i offentlige rom

  Bomring DK58503

 • Bilde: Kunst i offentlige rom

  Høy C

 • Bilde: Kunst i offentlige rom

  Orions belte

 • Bilde: Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane

  Utstilling, Florø 1960

  Fra SNL

 • affirmasjon

  Affirmasjon er en positivt formulert frase som utøveren gjentar med jevne mellomrom, for eksempel to ganger om dagen, for å skape positive forandringer i sitt liv. Affirmasjon brukes i nyreligiøse livssyn og retninger, og i alternativ spiritualitet. Eksempler på affirmasjoner er «Jeg blir friskere og sterkere for hver dag» eller «Universet omgir meg med sin uforbeholdne kjærlighet».

 • atomkraftmikroskopi

  Atomkraftmikroskopi (AFM) er en eksperimentell teknikk som brukes til å visualisere objekter med svært høy romlig oppløsning (mindre enn én nm), slik som enkeltatomer.  Teknikken brukes innenfor flere områder av naturvitenskap, slik som faststoff-fysikk, overflatekjemi og molekylær biologi. .

  Fra wikipedia

 • Hans Rosling

  Hans Gösta Rosling (født 27.

 • Markovkjede

  Markovkjede er i statistikkfaget en serie med tilfeldige variabler som er egnet til å beskrive prosesser hvor den fremtidige tilstanden kun er avhengig av hva den er nå og ikke hva den har vært.

 • Skribent

  Skribent er en betegnelse som henviser til enhver som skaper skriftlige tekster, men ordet angir vanligvis dem som skriver kreativt eller profesjonelt, eller dem som har skrevet i ulike formater.