Visualisering

Datavisualisering er opprettelsen og vitenskapen om visuell representasjon av «data», definert som informasjon som er blitt abstrahert i en slags skjematisk form, som inneholder attributter eller variabler for informasjons-enhetene. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • affirmasjon

  Affirmasjon er en positivt formulert frase som utøveren gjentar med jevne mellomrom, for eksempel to ganger om dagen, for å skape positive forandringer i sitt liv. Affirmasjon brukes i nyreligiøse livssyn og retninger, og i alternativ spiritualitet. Eksempler på affirmasjoner er «Jeg blir friskere og sterkere for hver dag» eller «Universet omgir meg med sin uforbeholdne kjærlighet».

 • atomkraftmikroskopi

  Atomkraftmikroskopi (AFM) er en eksperimentell teknikk som brukes til å visualisere objekter med svært høy romlig oppløsning (mindre enn én nm), slik som enkeltatomer.  Teknikken brukes innenfor flere områder av naturvitenskap, slik som faststoff-fysikk, overflatekjemi og molekylær biologi. .

  Fra wikipedia

 • Datavisualisering

  Datavisualisering er opprettelsen og vitenskapen om visuell representasjon av «data», definert som informasjon som er blitt abstrahert i en slags skjematisk form, som inneholder attributter eller variabler for informasjons-enhetene.

 • Hans Rosling

  Hans Gösta Rosling (født 27.

 • Pat Hanrahan

  Patrick M. Hanrahan (født 1954) er en amerikansk datagrafikk-forsker.