Visualisering

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Kunst i offentlige rom

  Bomring DK58503

 • Bilde: Kunst i offentlige rom

  Høy C

 • Bilde: Kunst i offentlige rom

  Orions belte

 • Bilde: Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane

  Utstilling, Florø 1960

  Fra SNL

 • affirmasjon

  Affirmasjon er en positivt formulert frase som utøveren gjentar med jevne mellomrom, for eksempel to ganger om dagen, for å skape positive forandringer i sitt liv. Affirmasjon brukes i nyreligiøse livssyn og retninger, og i alternativ spiritualitet. Eksempler på affirmasjoner er «Jeg blir friskere og sterkere for hver dag» eller «Universet omgir meg med sin uforbeholdne kjærlighet».

 • atomkraftmikroskopi

  Atomkraftmikroskopi (AFM) er en eksperimentell teknikk som brukes til å visualisere objekter med svært høy romlig oppløsning (mindre enn én nm), slik som enkeltatomer.  Teknikken brukes innenfor flere områder av naturvitenskap, slik som faststoff-fysikk, overflatekjemi og molekylær biologi. .

  Fra wikipedia

 • Geomatikk

  Geomatikk er et samlebegrep for fag som kombinerer tradisjonelle kartfag med informasjonsteknologi, og tar for seg hele spennet fra innsamling av data til visualisering og anvendelse.Det arbeider med stedfestet (koordinatfestet) informasjon.

 • Hans Rosling

  Hans Gösta Rosling (født 27.

 • Markovkjede

  Markovkjede er i statistikkfaget en serie med tilfeldige variabler som er egnet til å beskrive prosesser hvor den fremtidige tilstanden kun er avhengig av hva den er nå og ikke hva den har vært.