Wikipedia og forskerne

Artik­kel­se­rie i Vox Pub­li­ca om fors­ke­res syns­punk­ter på å bidra til Wiki­pe­dia.

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Wikipedia og forskerne

  Fra wikipedia

 • Kjønnsforskjellene på Wikipedia

  Kjønnsforskjellene på Wikipedia er forskjellene mellom antall mannlige og kvinnelige brukere som redigerer på leksikonet.

 • Populærvitenskap

  Populærvitenskap betegner bestrebelser på å formidle vitenskapelig kunnskap til lekfolk.

 • Venstrehendthet

  Venstrehendthet er det å foretrekke å bruke venstre hånd framfor høyre til praktiske oppgaver, for eksempel skriving.