Wikipedia og forskerne

Artik­kel­se­rie i Vox Pub­li­ca om fors­ke­res syns­punk­ter på å bidra til Wikipedia.

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Wikipedia og forskerne