links for 2006-11-14

Peer pro­duc­tion and “laws of quality” Forskn­ingsar­tikkel drøfter hvor­dan kvalitet kan sikres i pros­jek­ter som Wikipedia og Project Gutenberg. (tags: all­men­nin­gen wikipedia)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen