links for 2006-11-24

Hol­berg­prisen — Arrangement Det avholdes en rekke arrange­menter i Bergen i forbindelse med utdel­ing av Hol­berg­prisen og Nils Klim-prisen i slut­ten av november. (tags: demokrati) An empir­i­cal exam­i­na­tion of Wikipedi­a’s credibility Studie som vis­er at ekspert­er vur­der­er kvaliteten på Wikipedia-artik­ler høyere enn ikke-eksperter. (tags: wikipedia all­men­nin­gen) Democ­ra­cy in Amer­i­ca: paths to renewal Michael Edwards om […]

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen