links for 2007-01-05

Over­stadig Bruseth: Per­fekt fore­drag fra Lessig Lenke til fore­drag av Lawrence Lessig om dig­i­tale medi­er, kul­tur og opphavsrett. (tags: all­men­nin­gen opphavs­rett) Vox pop­uli: Tal­enes Jens Feil og slurv i statsmin­is­terens nyt­tårstale, påpeker blogger. (tags: deltakelse) bt.no — Skriv­er du under med fullt navn? Anonymitet i nettde­bat­ter — Gregersens teknoblogg på bt.no (tags: deltakelse ytrings­fri­het)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen