links for 2007-01-06

Ret­tfer­dig eksponer­ing — Pro­pa­gan­da AS Debat­tinn­legg om TV og deltagelse. (tags: TV deltakelse) ‘NYT’ May Drop Pub­lic Edi­tor Position New York Times vur­der­er å stoppe ord­nin­gen med leserombud. (tags: jour­nal­is­tikk offent­lighet) Andre Glucks­mann, Raphael Glucks­mann: A bridge to Chechnya Lovord til organ­isas­jo­nen Stu­den­ter uten grenser — stu­den­ter fra Tsjet­sje­nia får opphold i Frankrike. (tags: men­neskerettigheter rus­s­land)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen