links for 2007-01-30

På Høy­den — Hen­ry Valen 1924–2007 Nekrolog over valgforskningspioneren. (tags: val­gforskn­ing Valen) Human Rights Video Hub Samar­beid mel­lom organ­isas­jo­nen Wit­ness og Glob­al Voic­es om video i menneskerettighetsarbeid. (tags: video men­neskerettigheter)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen