Somalias store forfatter håper på fred

Nurrudin Farah er en av Somalias og Afrikas fremste forfattere. Tross kaos og borgerkrigstilstander i hjemlandet håper han på fred. Selv er han altfor godt kjent med farene og volden som aldri er langt borte i Somalia.

“Når jeg våkn­er om mor­ge­nen, er jeg opti­mist og sier at fre­den kom­mer. Når jeg leg­ger meg om kvelden, blir jeg pes­simistisk og sier at det er intet håp,” sier Farah i et inter­vju med Vårt Land, som trykker en serie om for­fat­tere som trues av makt og voldsmenn.

Nur­rudin Farah skrev først på engel­sk, men beg­y­nte å skrive soma­lisk på 70-tal­let, så fort soma­lia fikk sitt eget skrift­språk. Men han fikk ganske fort prob­le­mer med regimet, som ikke ville la ham skrive slik han selv øns­ket. I 1976 gikk han i eksil da hans bok ble stem­plet som fored­erisk av dik­ta­toren Siad Barre. Han bor nå i Sør-Afrika.

På spørsmålet om hvor­for han beg­y­nte å skrive, svar­er han: “Hver gang jeg leste 1001 natt eller en bok av Dos­to­jevskij eller en annen bok, oppdaget jeg at det var ingen soma­liere i disse bøkene. Jeg ville skrive slik at jeg kunne gi soma­liske barn muligheten til å lese en bok med soma­liske navn.”

Les inter­vjuet med Nur­rudin Farah

 

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen