Somalias store forfatter håper på fred

Nurrudin Farah er en av Somalias og Afrikas fremste forfattere. Tross kaos og borgerkrigstilstander i hjemlandet håper han på fred. Selv er han altfor godt kjent med farene og volden som aldri er langt borte i Somalia.

«Når jeg våk­ner om mor­ge­nen, er jeg opti­mist og sier at fre­den kom­mer. Når jeg leg­ger meg om kvel­den, blir jeg pes­si­mis­tisk og sier at det er intet håp,» sier Farah i et inter­vju med Vårt Land, som tryk­ker en serie om for­fat­te­re som trues av makt og volds­menn.

Nur­ru­din Farah skrev først på engelsk, men begyn­te å skri­ve soma­lisk på 70-tal­let, så fort soma­lia fikk sitt eget skrift­språk. Men han fikk gans­ke fort pro­ble­mer med regi­met, som ikke vil­le la ham skri­ve slik han selv øns­ket. I 1976 gikk han i eksil da hans bok ble stemp­let som fore­de­risk av dik­ta­to­ren Siad Bar­re. Han bor nå i Sør-Afri­ka.

På spørs­må­let om hvor­for han begyn­te å skri­ve, sva­rer han: «Hver gang jeg les­te 1001 natt eller en bok av Dosto­jev­skij eller en annen bok, opp­da­get jeg at det var ingen soma­liere i dis­se bøke­ne. Jeg vil­le skri­ve slik at jeg kun­ne gi soma­lis­ke barn mulig­he­ten til å lese en bok med soma­lis­ke navn.»

Les inter­vju­et med Nur­ru­din Farah

 

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen