links for 2007-02-08

Over­stadig Bruseth: Steve Jobs med kanonkule mot Forbrukerombudet Om at Apple-sje­fen ønsker seg musikk uten kopisperrer/DRM. (tags: opphavs­rett apple) Kon­fer­anse om videojournalistikk Insti­tutt for jour­nal­is­tikk 13–15. april. Inter­nasjon­al deltakelse. (tags: jour­nal­is­tikk video kon­fer­anser) Pro­pa­gan­da AS: Avis­boom ver­den over Ifølge en under­søkelse gjen­nom­ført av World Asso­ci­a­tion of News­pa­pers (WAN) pub­lis­eres det nå for første gang noensinne over […]

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen