Invitasjon til førpremiere på ”On a Tightrope” ved Bergen Kino, 26. mars kl. 19.00, KP5

Med dette inviterer Raftohuset og Piraya Film til førpremiere på dokumentaren "On a Tightrope", den første filmen i Rafto Human Rights Series.

“On a Tightrope” er en vakker og rørende doku­men­tarfilm om en gruppe forel­dreløse barn ved et statlig barne­hjem i Xin­jian-provin­sen i Kina. Bar­na er uig­ur­er, den største mus­limske minoriteten i Kina. Vi føl­ger bar­na i over ett år, og blir kjent med deres drøm­mer og lengsler; vi føl­ger deres bestrebelse for å bli dyk­tige linedansere og gjen­nom dette skape seg en fremtid.

Dawaz – å gå på line – er en eldgam­mel uig­urisk tradis­jon.  I fil­men fun­ger­er Dawas som drama­tisk ele­ment; gjen­nom å lære seg kun­sten har de et håp for fremti­den. På et annet plan må bar­na må bal­ansere øns­ket om å bevare sin egen kul­tur og iden­titet opp mot myn­dighetenes krav om under­kas­telse og lojalitet over­for et regime som nek­ter dem å utøve sin kul­tur og sin religion. 

Fil­men var­er i 70 min. Regis­sør Petr Lom vil være til stede, sam­men med rep­re­sen­tan­ter for Rafto­huset og Piraya Film. 

NB! Der­som du/ dere ønsker å reser­vere bil­lett: send e‑post før 16.00 til mail@raftohuset.no.Det er også mulig og bare møte frem, men da kan vi ikke garan­tere plass. 

Vi inviter­er til mot­takelse i Rafto­huset etter vis­nin­gen. VEL MØTT!

TEMA

K

ina

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen