Dokumentarfilm

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • dokumentarfilm

  Dokumentarfilm er en filmsjanger som skildrer virkeligheten med autentiske personer, miljøer og hendelser. Virkeligheten fremstår ikke uformidlet – dokumentarfilmen representerer en «kreativ bearbeiding av virkeligheten» (John Grierson).Men til tross for dokumentarfilmskaperens subjektive fremstilling er det publikums forventning om at dokumentarfilmen er en verifiserbar skildring av virkeligheten som avgrenser sjangeren i forhold til spillefilmen.

 • Henri Cartier-Bresson

  Henri Cartier-Bresson var en fransk fotograf og en banebryter innen fotojournalistikken. Hans humane og spontane bilder bidro til å etablere fotojournalistikk som kunstform og viste at fotografering kan fange en dypere mening under overflaten. Dette kom best til uttrykk i boken Images à la sauvette fra 1952 der han etablerte begrepet «det avgjørende øyeblikk.» Hans idé om at det i enhver situasjon, ethvert motiv, finnes et moment da helheten taler med en direkte, indre stemme – bidro til å sette ham i en særstilling blant 1900-tallets fotografer.

  Fra wikipedia

 • Dokumentarfilm

  Dokumentarfilm er en filmform som har utløp fra en virkelighet.

 • Fiktiv dokumentarfilm

  Fiktiv dokumentar (engelsk: pseudo-documentary eller faux-documentary) er en film- og TV-sjanger der handlingen fremstilles som en dokumentarfilm eller -serie uten å være det.

 • Ilze Burkovska Jacobsen

  Ilze Burkovska Jacobsen (født 13.