links for 2007-03-22

NA24 Pro­pa­gan­da: MySpace lanser­er egen sek­sjon for politikk Den nye «kanalen» skal hete «The impact chan­nel» og skal fokusere på pres­i­dent­val­get i USA 2008, skriv­er The New York Times. (tags: poli­tikk myspace blog­ging) Avansert videoan­grep på Hillary sett av mil­lion­er — Dagbladet.no Ukjent avsender bak videoen. (tags: val­gkamp video)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen