links for 2007-04-01

Fri­heten er ikke bare hvit “Jeg er selv en av dem som har måt­tet tåle å bli kalt kokos­nøtt, værhane og rasist for­di jeg forsvar­er uni­verselle verdier og ser på alle men­nesker som grunn­leggende likeverdige.” (tags: men­neskerettigheter ytrings­fri­het)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen