links for 2007-04-23

Online Polit­i­cal Pio­neer Joins Campaign Howard Deans nettgu­ru blir kon­sulent for pres­i­den­tkan­di­dat John Edwards. (tags: val­gkamp inter­nett) Fri­het, fildel­ing og fremtidstro Trine Skei Grande: Musikkbran­sjen bløf­fer om fildel­ing og CD-salg. (tags: musikkbran­sjen ned­last­ing)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen