links for 2007-06-22

De nasjonale forskn­ingsetiske komi­teer: Akademisk apartheid Det er et etisk prob­lem at forskere i den 3. ver­den ikke får til­gang på kunnskap som forskere i den rike del av ver­den produserer. (tags: ope­nac­cess all­men­nin­gen) Dagens­Me­di­er: MBL vil ha nettverksnøytralitet I et møte tors­dag ved­tok organ­isas­jo­nen å gå inn for nettverksnøytralitet. (tags: inter­nett all­men­nin­gen) Mor­gen­bladet: “Akademisk […]

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen