Ønsker selvstyre – blir etterforsket

Tidligere raftoprisvinner og parlamentsmedlem i Tyrkia, Leyla Zana, ytret ønske om selvstyre for sitt Kurdistan. Nå har hun fått tyrkiske myndigheter på nakken.

Det var etter hennes appell i den sørøstlige byen Igdir, hvor hun uttalte at Kur­dis­tan burde bli selvs­tendig, at tyrkisk myn­digheter beslut­tet å etter­forske henne. ”Det er på tide at Tyrkia deles inn i stater”, sa hun. Sen­trale myn­digheter opp­fat­ter hennes ytringer som provoserende og som en trussel mot Tyrkias enhet.
 
Anled­nin­gen for Zanas utspill var val­gkam­p­ens avs­lut­ning i juli. Dette er imi­dler­tid ikke første gang Zana er på kant med myn­dighetene. Da hun skulle innsettes som nytt par­la­mentsmedlem i 1991 ble hun arrestert. Årsak­en var enkel. Hun bar et tradis­jonelt kur­disk hode­plagg og talte kur­disk da hun sver­get troskapsed til stat­en Tyrkia. I 1994 ble hun beskyldt for å stå i led­tog med det Kur­diske Arbei­der­par­ti­et, PKK.
 
Av denne grunn ble hun dømt til 15 års fengsel. I 2003 kon­klud­erte imi­dler­tid den europeiske men­neskerettighets­dom­stolen med at dom­men mot henne var urik­tig. Dette bidrog til hennes frifinnelse allerede året etter. Nå risik­er­er Zana å havne i fengsel igjen.
 
Ley­la Zana fikk Rafto­prisen i 1994.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen