links for 2007-08-15

journalisten.no : EU kan bli min­dre åpent Mens Norge fra nyt­tår skal få en offentlig postjour­nal som er åpen for alle, går EU i mot­satt retning. (tags: offent­lighet presse­fri­het eu) Førde ville selge NRK — Kampanje.com Tidligere kringkast­ingss­jef i NRK, Einar Førde, skal ha drøftet et mulig salg av NRK til Telenor. (tags: nrk førde all­mennkringkast­ing […]

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen