links for 2007-08-17

Dig­i­talTvNorge Ny side fra Medi­etil­synet med infor­masjon om over­gan­gen til dig­i­tal-TV i Norge. (tags: dig­i­talis­er­ing kringkast­ing)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen