links for 2007-08-30

Dagens­Me­di­er: — Stå opp for ytringsfriheten Sverige har fått sin Muhammed-sak. (tags: ytrings­fri­het reli­gion) Kine­siske blog­gere må opp­gi navn Gov­ern­ment gets blog ser­vice providers to sign “self-dis­ci­pline” pact. (tags: kina ytrings­fri­het) BBC NEWS | Vir­tu­al police patrol Chi­na web Kine­siske myn­digheter skal passe på net­tbruk­erne med virtuelle politifolk. (tags: kina ytrings­fri­het inter­nett)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen