Rettergang for Røde Khmer

Tidligere leder for det beryktede Tuol Sleng-fengselet Kaing Guek Eav, ble tirsdag den 31. juli tiltalt for forbrytelser mot menneskeheten.

Den 64-år gam­le man­nen går under til­nav­net ”Duch”, og iføl­ge New York Times føres til­ta­len mot ham av en egen tri­bu­nal for Røde Khmers van­sty­re i Kam­bod­sja på slut­ten av 1970-tal­let. Duch er til­talt på grunn­lag av sin leden­de rol­le i feng­se­let, hvor omlag 14000 menn, kvin­ner og barn ble tor­tu­rert og drept. Han er den hit­til førs­te som blir til­talt for for­bry­tel­se­ne begått mot det kam­bod­sjans­ke folk.

”Duch” har selv erklært seg som ikke-skyl­dig, da han hev­der å bare ha utført ord­re. Røde Khmers yppers­te leder på den­ne tiden, Pol Pot, døde i 1998 og ble ald­ri stilt til ansvar for de 1.7 mil­lio­ner kam­bod­sja­ne­re som ble drept under hans sty­re. Pol Pot og Røde Khmer satt med mak­ten i Kam­bod­sja fra 1975–1979.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen