Rettergang for Røde Khmer

Tidligere leder for det beryktede Tuol Sleng-fengselet Kaing Guek Eav, ble tirsdag den 31. juli tiltalt for forbrytelser mot menneskeheten.

Den 64-år gam­le man­nen går under tilnavnet ”Duch”, og ifølge New York Times føres tiltal­en mot ham av en egen tri­bunal for Røde Khmers vanstyre i Kam­bod­s­ja på slut­ten av 1970-tal­let. Duch er tiltalt på grunnlag av sin ledende rolle i fengse­let, hvor omlag 14000 menn, kvin­ner og barn ble tor­tur­ert og drept. Han er den hit­til første som blir tiltalt for for­bry­telsene begått mot det kam­bod­s­janske folk.

”Duch” har selv erk­lært seg som ikke-skyldig, da han hevder å bare ha utført ordre. Røde Khmers ypper­ste led­er på denne tiden, Pol Pot, døde i 1998 og ble aldri stilt til ans­var for de 1.7 mil­lion­er kam­bod­s­janere som ble drept under hans styre. Pol Pot og Røde Khmer satt med mak­ten i Kam­bod­s­ja fra 1975–1979.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen