Bergen for Burma

Støttedemonstrasjon for Burma, Torgalmenningen, lørdag 27. Oktober kl. 13.00

USAs pre­si­dent Geor­ge W. Bush har iverk­satt nye sank­sjo­ner mot Bur­ma. Aust­ra­lias regje­ring iverk­set­ter også sank­sjo­ner. Akti­vis­ter demon­strer­te ons­dag foran Kinas ambas­sa­der i Lon­don, Paris, Ber­lin, Dub­lin, Wien, Syd­ney, Wash­ing­ton, Toron­to, New York, Bra­si­lia, Bang­kok og Cape Town.
Vi møtes hver lør­dag klok­ken 13 på Torg­al­men­nin­gen, med appel­ler og en stil­le marsj under demo­krati­be­ve­gel­sens ban­ner. Kle deg i rødt og møt opp for å vise at Ber­gen også kre­ver fri­het for det bur­me­sis­ke folk!»

Bruk din fri­het til å frem­me vår!” — Aung San Suu Kyi
 

Arr.  Raft­o­stif­tel­sen

TEMA

B

urma

23 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen