Burmas folk trenger din støtte nå!

Møt opp lørdag klokken 13 på Torgallmenningen og klokken 17.45 på Festplassen

 

STØTTEMARKERING FOR BURMA PÅ FESTEN FOR BRANN OG INTERNASJONAL UKE

FESTPLASSEN, LØRDAG 20.OKTOBER KL. 17.45

I anled­ning av at TV2 doner­er midler til Raftos­tif­telsen for bruk av
Bur­mas demokrat­i­beveg­else, vil Raftos­tif­telsen holde en støttemarkering
for Bur­ma i forkant av den store fes­ten for Brann.

Mark­erin­gen blir gjen­nom­ført kl. 17.45 på Fest­plassen. Det vil bli vist
bilder fra den siste tidens begiven­heter på storskjer­men. Aye Chan Naing
fra Demo­c­ra­t­ic Voice of Bur­ma i Oslo, og Iver Ørstavik fra Rafto­huset vil
frem­føre en kort appell.

TORGALLMENNINGEN, LØRDAG 20.OKTOBER KL. 13.00

I anled­ning åpnin­gen av Inter­nasjon­al uke, vil Raftos­tif­telsen også
avholde en støt­temark­er­ing for Burma.

Mark­erin­gen blir gjen­nom­ført kl. 13.00 på Tor­gall­men­nin­gen. Også her vil
Aye Chan Naing fra Demo­c­ra­t­ic Voice of Bur­ma i Oslo frem­føre en kort
appell.

Kon­tak­t­in­for­masjon:

Gun­ta Venge, pros­jek­tko­or­di­na­tor i Raftostiftelsen
Mobil: 90673678
secretariat@rafto.no

Iver Ørstavik, infor­masjonsvarlig på Raftohuset
Mobil: 47096755
iver.orstavik@raftohuset.no

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen